4/20/2017

lingua Latina

haec Ioannes Zulsdorfius sacerdos de schola nomine Puerorum Schola Latina Philadelphiensi refert, et haec de Reginaldo Fostero sacerdote qui dixit "nisi Latine scis, nihil scis."

4/19/2017

Marinae Peninae sententiae

ut hic refertur, Marina Penina de eo qui se Franciscum papam appellat sic disserit "is rogat ut ciuitates profugorum numeros notabiles nulla condicione imposita suscipientes contra ea quae populo suo prosunt agant" et acu rem tangit quando dicit "fateor autem me in ecclesiam animo irato esse quia existimo eam omnibus rebus praeterquam iis quas eam curare re uera oportet se immiscere."

4/14/2017

Roberti cardinalis Sarae epistola

ut hic refertur, Robertus cardinalis Sara inter alia scripsit: 

"contra calamitatem et uastationem et schismum quem liturgiae uiuae fautores moderni ecclesiae liturgiam e sententiis suis reformantes effecerunt oculos claudere non possumus. illi obliti erant actionem liturgicam non solum precem sed etiam et praecipue mysterium esse in quo pro nobis efficitur aliquid quod non totum intellegere possumus sed nos in fide et dilectione et oboedientia et silentio adoratiuo suscipere oportet."

"Dei adoratores ueri sunt non ii qui liturgiam e sententiis suis et creandi facultate reformant ut eam mundo gratam faciant sed ii qui intime mundum euangelio reformant ut mundo quae liturgia eius liturgiae quae Hierosolymis caelestibus ab aeterno agitur imaginem habet ad eam liturgiam accedere dent."

"cui rei Benedictus XVI saepe locum praecipuum in sermone dedit, liturgiae radici est adoratio et ideo Deus. ergo agnoscendum est, quo discrimine graui et alto liturgia et ipsa ecclesia post concilium [Vaticanum secundum] afficitur, id discrimen ex hoc ortum esse, quod in ecclesia locum quasi centralem obtinet non iam Deus et eius adoratio sed homines et ea facultas qua hi dicuntur aliquid 'facere' ut dum actiones eucharisticae aguntur semper se occupatos habeant. etiam hodie ducum ecclesiasticorum numerus notabilis quod discrimen graue ecclesia patitur id discrimen quam est minus esse existimant: in fidei et morum et disciplinae doctrina relatiuismum, abusus graues, liturgiam sacram rebus nec sacris nec grauibus affectam, hanc thesin quod ecclesiae munus non nisi inter homines quasi horizontale est."

"ciuitates Europaeae uituperantur quippe quae radices Christianas dereliquerint uel infitiatae sint. tamen, quod disputari non potest, radices Christianas et res gestas prima dereliquit ecclesia Catholica post concilium."

4/12/2017

conubii fines


sanctus Paulus in prima ad Corinthios epistola (7.2)

propter fornicationes autem unusquisque suam uxorem habeat et unaquaeque suum uirum habeat.

sanctus Augustinus de bono coniugali

bonum ergo coniugii...cur sit bonum merito quaeritur. quod mihi non uidetur propter solam filiorum procreationem sed propter ipsam etiam naturalem in diuerso sexu societatem. alioquin non iam diceretur coniugium in senibus praesertim si uel amisissent filios uel minime genuissent. nunc uero in bono licet annoso coniugio, etsi emarcuit ardor aetatis inter masculum et feminam, uiget tamen ordo caritatis inter maritum et uxorem, quia quanto meliores sunt, tanto maturius a commixtione carnis suae pari consensu se continere coeperunt, non ut necessitatis esset postea non posse quod uellent, sed ut laudis esset primum noluisse quod possent. si ergo seruatur fides honoris et obsequiorum inuicem debitorum ab alterutro sexu, etiamsi languescentibus et prope cadauerinis utriusque membris, animorum tamen rite coniugatorum tanto sincerior, quanto probatior, et tanto securior, quanto placidior castitas perseuerat. habent etiam id bonum coniugia, quod carnalis uel iuuenilis incontinentia, etiamsi uitiosa est, ad propagandae prolis redigitur honestatem, ut ex malo libidinis aliquid boni faciat copulatio coniugalis. deinde quia reprimitur et quodam modo uerecundius aestuat concupiscentia carnis, quam temperat parentalis affectus. intercedit enim quaedam grauitas feruidae uoluptatis cum in eo quod sibi uir et mulier adhaerescunt pater et mater esse meditantur. 

sanctus Thomas Aquinas in Summa theologiae (III.65.1)

patet sacramentorum numerus secundum quod ordinantur contra defectum peccati....matrimonium in remedium contra concupiscentiam personalem et contra defectum multitudinis qui per mortem accidit

sanctus Thomas Aquinas de articulis fidei

est autem triplex bonum matrimonii quorum primum est proles suscipienda et educanda ad cultum Dei, secundum est fides quam unus coniugum alteri debet seruare, tertium est sacramentum, id est indiuisibilitas matrimonii, propter hoc quod significat indiuisibilem coniunctionem Christi et ecclesiae.

codex iuris canonici anno 1917

"matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis; secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae" (1013)

3/20/2017

sanctus Paulus pro homine defuncto orat

sanctus Paulus in secunda ad Timotheum epistola (1.16-18) dicit "det misericordiam Dominus Onesiphori domui quia saepe me refrigerauit et catenam meam non erubuit, sed cum Romam uenisset sollicite me quaesiuit et inuenit; det illi Dominus inuenire misericordiam a Domino in illa die, et quanta Ephesi ministrauit melius tu nosti." tunc autem Onesiphorus defunctus erat. ergo hic, ut Dauid Armstrongus notat, sanctus Paulus pro homine defuncto orat.

3/10/2017

terrae Ludouicianae pretium

ut hic refertur, anno 1804 mensis Martii die decimo terrae Ludouicianae dominium Franci his ciuitatibus foederatis dederunt. ea terra impendio 15 x 10^6 thalerorum empta erat, id est 312.5 x 10^6 thaleri ut his temporibus censentur.

3/08/2017

Xenophontis Oeconomici partes carissimae


Ischomachus refert "eam [uxorem] sic fere rogaui 'dic mihi, o femina: cognouistine iam cuius rei causa te duxerim et parentes tui te mihi dederint? nam quod non deerant quibus aliis concumberemus hoc etiam tibi patere scio. ego pro me et parentes tui pro te deliberantes quem optimum domus et liberorum consortem assumpturi essemus et ego te elegi et parentes tui, ut uidentur, pro eo atque licuit me elegerunt. ergo si quando deus concesserit liberos nobis nati tunc de iis deliberabimus ut eos quam optime instituamus....sed nunc uero haec domus nobis communis est'....ad haec autem, o Socrates, femina mihi respondit 'quid igitur ego tibi cooperans efficere possim? quae est potentia mea?'....dixi 'o femina...hominum prudentium et uiri et feminae est sic facere ut ea quae iis sunt optime se habeant et alia quam plurima ex bono et iustitia addantur.' femina autem 'et' inquit 'quid igitur uides quo faciendo ego tecum domum augeam?' 'nae hercle' dixi 'quae dei te ediderunt ut facere posses et lex adstipulat, ea conare quam optime facere.' femina autem 'et' inquit 'quae quidem sunt haec?' dixi....'ut mihi uidetur, deus instruxit [naturam] femininam ad ea opera et curas quae in domo sunt, sed naturam masculinam ad ea opera et curas quae extra domum sunt.'" (7.10-17, 22)

est pars (12.16-13.12) de instituendo ministro primo ubi dicitur quod is qui non curat efficere non potest ut alii curent, et "eum qui efficere uult ut aliqui curent oportet opera inspicereque perscrutarique et uolentem pro operibus bene factis praemium ei qui fecit dare et non pigrantem eum qui non curat poena digna afficere" (12.19) et "hominibus bonis ualde animus deiici ...uidetur quandocumque uident a se quidem opera effici, eos autem qui quando necesse sit neque operari nec periclitari uelint similia ac se accipere" (13.11).

notatur (14.7) quod Draconis quidem et Solonis leges solummodo iniustos puniunt, leges autem Persicae etiam iustis praemia dant. ergo Ischomachus dicit "quoscumque quidem se bene habere sed tamen iniuste agere conari cognosco eorum quippe qui insanabiliter auari sunt opera mox etiam uti desino, quoscumque autem non solum propter iustitiam plus habendo sed etiam accipiendae a me laudis cupiditate adduci ut iusti sint disco, eorum quasi liberorum opera mox utor; nam eos non solum locupleto sed etiam quippe qui honesti bonique sunt honoro." (14.8-9)

"nam neque agricolarum scientia neque ignorantia facit ut alii copiam habeant alii autem pauperes sint....sed [haec sententia] audiri multo magis potest 'uir cibum ex agro non accipit; nam non curat ut sibi seratur uel ut stercus fiat. nec uir uinum habet; nam non curat ut uites serat uel ut quae uites adsunt eae uites edant. uir neque oleum nec ficos habet; nam non curat nec facit ut haec habeat.' talia sunt...quibus inter se differentes agricolae etiam differentia efficiunt multo potius quam quia aliquid callidum ad opera inuenisse uideantur." (20.2, 4-5)

"quae regendi facultas omnibus actionibus communis est...hac quidem tibi consentio alios ab aliis intellectu multum differre, quale etiam in triremi est quandocumque iis qui in alto sunt necesse est ut remigantes totos dies nauigent ex magistris alii talia dicere et facere possunt ut hominum animi incitentur ut uoluntarii laborent alii autem tam ignari sunt ut idem spatium plus tempore duplici nauigent. atque illi quidem et magister et qui nautae oboediunt sudantes et inter se laudantes descendunt; hi autem sine sudore adsunt magistrum odio habentes et odio essentes." (21.2-3)

3/06/2017

Euae et Adami peccata quomodo inter se differant


hic Carolus Papa sacerdos exponit quomodo Euae et Adami peccata inter se differant. memoratur haec sancti Pauli sententia: "Adam enim primus formatus est deinde Eua; et Adam non est seductus, mulier autem seducta in praeuaricatione fuit" (1 ad Timotheum 2.13-14). nam Eua ipsa se seductam ibi confitetur ubi dicit "serpens decepit me, et comedi" (Genesis 3.13), et Carolus Papa addit "quas facultates feminae generalius exhibent inter eas facultates sunt spiritalitas naturalis et unitati pacique in familiae corde esse. quae facultates quamquam mirabiles sunt tamen rebus quibusdam modis se habentibus efficere possunt ut homo ei quod est decipi pateat. nam homo si pacem facere appetit adduci potest ut errori et peccato aliquid medii concedat. et quamquam rebus spiritalibus patere per se bonum est tamen sunt concipiendarum rerum spiritalium modi quibus hominem non patere oportet. non solum ita fieri potest ut femina illis [erroribus] magis pateat sed etiam si illis concedat fortasse maritum et alios pulchritudine adducere iniuste possit ne meliora sequantur." Adamus autem qui Deo dixit "mulier...ipsa dedit mihi de ligno, et comedi" (Genesis 3.12) a Carolo Papa dicitur in hoc peccauisse "quod ad sinendam uxorem se temptare uoluntate patebat;" ergo ei Deus dixit "audisti uocem uxoris tuae et comedisti de ligno ex quo praeceperam tibi ne comederes" (Genesis 3.17).

2/23/2017

Georgii Rutleri sacerdotis de immigratione sententiae


hic Georgius Rutlerus sacerdos inter alia scribit:

id quod nuper politiae nostrae pars exsecutiua egit ut limites nostros protegeret et rei publicae incolumitatem curaret in officiis constitutionalibus (1.10 et 4.4) radices habet. et, quoad re uera fieri potest, ordinis tranquillitatem quam sanctus Augustinus in cultu Romano in periculo esse uidens explicauit protegit. sanctus autem Thomas Aquinas limitum obseruationem approbauit (Summa theologiae IaIIae.105.3). abhinc duos annos quando terroristarum peregrinationis prohibendae lex chartae uisae immunitatem de Persia Iraquia Syria Sudania Somalia Libya Iemenia coangustauit nullae turbae in foro clamauerunt. illud haec interdictio extendit et solummodo iussos nonaginta dies praeter Syriam. nullatenus autem per se excluduntur Mahumetistae, ut ex hoc quod illae coangustationes in quibus aliis ciuitatibus pars maior Mahumetistae sunt ad eas ciuitates e.g. Aegyptum Indonesiam Pacistania Malaisia Bangladesam Turciam non pertinent patere oportet.

haec uera non animaduertunt demagogi qui de lacrimis super Libertatis statuae faciem defluentibus loquuntur. agitur non immigrationis res sed immigrationis illegitimae. ratio quidem torquetur quando immigrationem non moderari aduenarum qui aetatibus prioribus ad oras nostras uenientes omnes procedendi modo legali plerumque in Insulae Ellis aulis perfuncti sunt exemplo iustificatur; blasphemiae autem proximum est sanctam familiam in profugorum qui se legi non subiacere existiment exemplum adhibere; nam illi ciuitatis decreto quod uectigalium causa matriculationem poscebat parentes Bethlehem ierunt nec protectionem in Aegypto quaerentes ullas leges perfregerunt.

2/20/2017

Francisci cardinalis Arinze de decalogo sententiae

ut hic refertur, Franciscus cardinalis Arinze dixit "decalogus nobis a Deo datus est. licetne ullatenus nobis dicere quod quam pro re uera maius est poscere ut homines ullum e decem mandatis obseruent, non solum sextum et nonum sed etiam quintum de infantis abortu et hominum innocentium interfectione et septimum de pecuniae siue paruae siue magnae furto? quam pro re uera maius esse ratiocinando fidere non possumus. dicere potes facile non esse. assentior. Christus nobis numquam pollicitus est ut se sequi facile esset sed dixit eos qui discipuli sui esse uellent 'tollite crucem uestram cotidie et sequimini me.'"

2/16/2017

alius Christianus in Aegypto occisus est

ut hic refertur, in Aegypto uir Christianus praeceptor a latronibus qui ad ciuitatem Mahumetanam pertinere putantur occisus est. hebdomade secundus occisus est.

1/31/2017

Becharas Petrus cardinalis Raius de Mahumetistis refert

ut hic refertur, Becharas Petrus cardinalis Raius dixit "a Mahumetistis multoties audiui eos in animo habere Europam his duobus telis uincere: fide et partu."

1/30/2017

nonnullae de conubio sententiae Christianae aetate antiquiore dictae


PARS PRIMA

Hermae pastoris mandato quarto inest hic dialogus:

"permitte mihi, domine, ut te pauca interrogem."

"dic."

"domine, si uxorem quis habeat in Domino fidelem et eam postea adulteram deprehendat quaero an peccet si cum illa uiuat."

"quandiu delicta illius ignorauerit non peccat; si autem illius peccatum cognouerit et mulier paenitentiam sui non egerit sed in eadem nequitia perseuerauerit delinquet uir si cum ea uiuat et particeps conscientiae eius fiet."

"quid ergo faciat maritus si uxor in eodem uitio perseuerauerit?"

"dimittat illam et ipse [se] contineat. quodsi dimissa illa aliam uxorem duxerit et ipse adulterium committit."

"si autem, domine, posteaquam ab eodem dimissa est mulier et gerit paenitentiam et ad maritum suum reuerti uoluerit non recipietur?"

"si recepta non fuerit peccabit maritus et grande in se delictum admittet. omnis quae paenitentiam delictorum agit recipi quidem cum uenia debet sed non ad singula; seruo enim Dei una paenitentiae uenia indulgetur. ideo ergo maritus post diuortium uxoris aliam non debet ducere ne paenitentiae occasionem mulieri auferat. haec res tam uiro quam mulieri communis est."

PARS SECVNDA

Innocentius autem papa I Victricio episcopo Rotomagensi scribens dicit "quae Christo spiritaliter nupserunt et uelari a sacerdote meruerunt, si postea uel publice nupserint uel se clanculo corruperint, non eas admittendas esse ad agendam paenitentiam, nisi is cui se iunxerant de saeculo recesserit. si enim de omnibus haec ratio custoditur, ut quaecumque uiuente uiro alteri nupserit habeatur adultera nec ei agendae paenitentiae licentia concedatur, nisi unus ex eis defunctus fuerit, quanto magis de illa tenenda est quae ante immortali se sponso coniunxerat et postea ad humanas nuptias transmigrauit." (13)

sanctus Zacharias papa scribit "si quis laicus uxorem propriam pellens alteram uel ab alio dimissam duxerit communione priuetur." (monumenta Germaniae historica, epistolae Merouingici et Karolini aeui I.482)

1/25/2017

politiae foederalis actio inutilis in institutione

in huius relationis pagina 70 et aliubi dicitur quod in quos quattuor mutandae scholae modos saltem 3x10^9 thaleri per politiam foederalem nuper impensi sunt ex iis modis nullus effecit ut discipuli in examinationibus litterariis uel mathematicis altiores gradus mererent uel ut plures discipuli a schola secundaria graduarentur uel ut plures discipuli in schola tertiaria matricularentur.

1/17/2017

decalogi indispensibilitas

sanctus Thomas Aquinas (Summa theologiae IaIIae.100.8) dicit:

"praecepta autem decalogi continent ipsam intentionem legislatoris scilicet Dei. nam praecepta primae tabulae quae ordinant ad Deum continent ipsum ordinem ad bonum commune et finale quod Deus est; praecepta autem secundae tabulae continent ipsum ordinem iustitiae inter homines obseruandae ut scilicet nulli fiat indebitum et cuilibet reddatur debitum; secundum hanc enim rationem sunt intelligenda praecepta decalogi. et ideo praecepta decalogi sunt omnino indispensabilia."

"occisio hominis prohibetur in decalogo secundum quod habet rationem indebiti; sic enim praeceptum continet ipsam rationem iustitiae. lex autem humana hoc concedere non potest quod licite homo indebite occidatur. sed malefactores occidi uel hostes reipublicae hoc non est indebitum. unde hoc non contrariatur praecepto decalogi nec talis occisio est homicidium quod praecepto decalogi prohibetur, ut Augustinus dicit, in I de Lib. Arb. et similiter si alicui auferatur quod suum erat si debitum est quod ipsum amittat hoc non est furtum uel rapina quae praecepto decalogi prohibentur. et ideo quando filii Israel praecepto Dei tulerunt Aegyptiorum spolia non fuit furtum quia hoc eis debebatur ex sententia Dei. similiter etiam Abraham cum consensit occidere filium non consensit in homicidium quia debitum erat eum occidi per mandatum Dei qui est dominus uitae et mortis. ipse enim est qui poenam mortis infligit omnibus hominibus iustis et iniustis pro peccato primi parentis cuius sententiae si homo sit exsecutor auctoritate diuina non erit homicida sicut nec Deus. et similiter etiam Osee accedens ad uxorem fornicariam uel ad mulierem adulteram non est moechatus nec fornicatus quia accessit ad eam quae sua erat secundum mandatum diuinum qui est auctor institutionis matrimonii. sic igitur praecepta ipsa decalogi quantum ad rationem iustitiae quam continent immutabilia sunt, sed quantum ad aliquam determinationem per applicationem ad singulares actus, ut scilicet hoc uel illud sit homicidium furtum uel adulterium aut non, hoc quidem est mutabile quandoque sola auctoritate diuina in his scilicet quae a solo Deo sunt instituta sicut in matrimonio et in aliis huiusmodi, quandoque etiam auctoritate humana sicut in his quae sunt commissa hominum iurisdictioni. quantum enim ad hoc homines gerunt uicem Dei non autem quantum ad omnia."

1/12/2017

de uictu prouerbia

"duo rogaui te ne deneges mihi antequam moriar: uanitatem et uerba mendacia longe fac a me, mendicitatem et diuitias ne dederis mihi, tribue tantum uictum demensum mihi, ne forte satiatus illiciar ad negandum et dicam: 'quis est Dominus?' aut egestate compulsus furer et periurem nomen Dei mei." (prouerbiorum liber 30.7-9)

1/11/2017

de femina mala prouerbia


5.3-10

fauum enim stillant labia meretricis, et nitidius oleo guttur eius; nouissima autem illius amara quasi absinthium et acuta quasi gladius biceps. pedes eius descendunt in mortem, et ad inferos gressus illius tendunt; cum non obseruet semitam uitae, uagi sunt gressus eius, et ipsa nescit. nunc ergo, fili mi, audi me et ne recedas a uerbis oris mei. longe fac ab ea uiam tuam et ne appropinques foribus domus eius. ne des alienis honorem tuum et annos tuos crudeli ne forte impleantur extranei uiribus tuis, et labores tui sint in domo aliena,

7.10-27

et ecce, occurrit illi mulier ornatu meretricio cauta corde garrula et rebellans quietis impatiens nec ualens in domo consistere pedibus suis nunc foris nunc in plateis et iuxta angulos insidians. apprehensumque deosculatur iuuenem et procaci uultu blanditur dicens “uictimas pro salute uoui; hodie reddidi uota mea; idcirco egressa sum in occursum tuum desiderans te uidere et repperi. stragulatis uestibus lectulum meum straui linteis pictis ex Aegypto; aspersi cubile meum myrrha et aloe et cinnamomo. ueni, inebriemur uoluptatibus; usque mane fruamur amoribus. non est enim uir in domo sua; abiit uia longissima; sacculum pecuniae secum tulit; in die plenae lunae reuersurus est in domum suam”. irretiuit eum multis sermonibus et blanditiis labiorum protraxit illum. stultus eam sequitur quasi bos ductus ad uictimam sicut irretitur uinculo ceruus donec transfigat sagitta iecur eius uelut si auis festinet ad laqueum et nescit quod de periculo animae illius agitur. nunc ergo, fili mi, audi me et attende uerbis oris mei. ne abstrahatur in uiis illius mens tua, neque decipiaris semitis eius. multos enim uulneratos deiecit, et fortissimi quique interfecti sunt ab ea; uiae inferi domus eius penetrantes in interiora mortis.

9.13-18

mulier stulta est clamosa fatua et nihil sciens; sedit in foribus domus suae super sellam in excelsis urbis ut uocaret transeuntes per uiam et pergentes itinere suo: “qui est paruulus declinet ad me”. et uecordi locuta est: “aquae furtiuae dulciores sunt, et panis in abscondito suauior”. et ignorauit quod ibi sint umbrae, et in profundis inferni conuiuae eius.

21.9, 19

melius est sedere in angulo domatis quam cum muliere litigiosa et in domo communi. melius est habitare in terra deserta quam cum muliere rixosa et iracunda.

27.15-16

tecta perstillantia in die frigoris et litigiosa mulier comparantur; qui retinet eam quasi qui uentum teneat et oleum dextera sua tenere reperietur.

30.20-23

talis est et uia mulieris adulterae quae comedit et tergens os suum dicit “non sum operata malum”. per tria mouetur terra et quattuor non potest sustinere: per seruum cum regnauerit, per stultum cum saturatus fuerit cibo, per odiosam mulierem cum in matrimonio fuerit assumpta, et per ancillam cum fuerit heres dominae suae.