2/28/2015

Georgii cardinalis Pelli de conubio et sacra communione sententiae

ut hic refertur, Georgius cardinalis Pellus sic scripsit:

quid de Henrico rege VIII?

quod animum tenet, illam doctrinam duram "quod ergo Deus coniunxit homo non separet" (Matthaeus 19.6) Iesus non multo postea dedit quam Petro instanter affirmauit ueniam dare oportere (uide Matthaeum 18.21-35).

illud uerum est quod Iesus cui moechae mors lapidatione intentabatur eam moecham non condemnauit sed eam iussit neque in eius opera bona perseuerare nec sine mutatione in eius modo uiuendi permanere sed non amplius peccare (uide Ioannem 8.1-11).

iis qui nouam sumendae sacrae communionis disciplinam doctrinalemque pastoralemque suadent insuperabiliter obstat hoc quod de hac re paene omnes Catholici duo milia annorum idem iamdudum existimant. illud uerum est quod Christianis orthodoxis orientalibus est uetus sed alius mos qui iis primum ab eorum imperatoribus Byzantinis impositus est sed Catholicis numquam in usu erat.

fortasse asseuerari potest saeculis priscis ante concilium Nicaenum disciplinas poenitentiales nimis truces fuisse quippe quando in controuersia erat possentne homicidae et moechi et apostatae consociationibus sui quisque loci per ecclesiam reconciliari tantummodo semel--an numquam. tamen ii Catholici prisci semper fatebantur Deum ueniam dare posse etiam quando ecclesia peccatoribus in consociationem reditum concedere non adplene posset.

tam dura regula tunc erat quando ecclesia quamquam persecutionem patiebatur tamen numero crescebat. ea regula negligi non plus potest quam concilii Tridentini uel Sancti Ioannis Pauli papae II uel Benedicti papae XVI de conubio doctrinae. erantne ea quae post Henrici regis VIII diuortium decreta sunt tota uana?

2/23/2015

caffeum

in hoc tractatu refertur quod caffei pocula a tribus ad quinque numero quoque die sumpta corpori nullo modo nocere sed fortasse prodesse uidentur.

2/16/2015

de eo quod est pontifici Romano iuste resistere nonnullae sententiae


Ioannes cardinalis Turrecrematensis quam summam de ecclesia scripsit in ea summa dicit "ubi ergo papa iuberet aliquid contrarium sacrae scripturae siue articulis fidei aut ueritati sanctorum aut mandatis iuris naturalis siue diuini ei oboediendum non esset sed talia praecipiens despiciendus est" (2.49).

Sanctus Robertus cardinalis Bellarminus quod opus de Romano pontifice scripsit in eo opere dicit "sicut licet resistere pontifici inuadenti corpus ita licet resistere inuadenti animas uel turbanti rem publicam et multo magis si ecclesiam destruere niteretur; licet, inquam, ei resistere non faciendo quod iubet et impediendo ne exsequatur uoluntatem suam" (2.29).

Franciscus Suarius quod opus de triplici uirtute theologica scripsit in eo opere dicit "si enim [pontifex Romanus] aliquid statuat contra bonos mores non erit illi parendum" (10.6.16).

2/09/2015

tunicae inconsutilis imago


ut hic refertur, Gerhardus cardinalis Molinarius dixit "nouimus nos omnes tunicae inconsutilis imaginem quae adhibetur ut hoc manifestum sit quod doctrinae moralis Catholicae partes neque inter se contrariae nec separabiles sunt ita ut rerum moralium et diuinarum et politicarum lineae in unito uisu morali uniantur. ea tunicae inconsutilis imago Iosepho cardinali Bernardino ascripta ualde efficaciter adhibita est ut ea quae ecclesia ad uarias res morales ab armorum nuclearium multiplicatione diffusioneque ad inopiam respondeat in illa quadam doctrina quae multa complectitur quod uita humana ab conceptione naturali ad mortem naturalem sacra est radices habeant. id quod dolendum est, autem hoc quoque uerum est quod tunicae inconsutilis imaginem nonnulli theologi et qui Catholici res publicas gerunt adhibuerunt quodam modo quo alios in errorem intellectualem inducerent ut interdum infantis abortum contraconceptionemue pecuniaeue publicae ad cellulas staminales embryonicas indagandas usum sinant aut saltem argumententur iis rebus non obsistere iustum esse dummodo una cum iis rebus contra supplicium ultimum aduersatio agatur uel hominum inopum progressio oeconomica promoueatur, quae res quoque doctrinae moralis Catholicae textilis partes sunt."

ad eas sententias respondeo quod ex iis quae ii qui tunicae inconsutilis imagine perperam utuntur promouent quaedam exempli gratia pacifismus et ultimi supplicii improbatio re uera ad doctrinae moralis Catholicae textile non pertinent. nam doctrina moralis Catholica nec bellum nec ultimum supplicium uetat sed explicat quid inter eorum usum iustum et usum iniustum intersit. 

nam de bello Sanctus Augustinus contra Faustum Manichaeum in libro uicesimo secundo dicit "quid enim culpatur in bello? an quia moriuntur quandoque morituri ut domentur in pace uicturi? hoc reprehendere timidorum est non religiosorum. nocendi cupiditas ulciscendi crudelitas impacatus atque implacabilis animus feritas rebellandi libido dominandi et si qua similia haec sunt quae in bellis iure culpantur; quae plerumque ut etiam iure puniantur adversus uiolentiam resistentium siue Deo siue aliquo legitimo imperio iubente gerenda ipsa bella suscipiuntur a bonis cum in eo rerum humanarum ordine inueniuntur ubi eos uel iubere tale aliquid uel in talibus oboedire iuste ordo ipse constringit" (22.74).

et de ultimo supplicio Sanctus Thomas Aquinas in summa theologiae dicit "si aliquis homo sit periculosus communitati et corruptiuus ipsius propter aliquod peccatum laudabiliter et salubriter occiditur ut bonum commune conseruetur" (IIaIIae.64.2).