4/30/2020

institutio tertiaria in his ciuitatibus foederatis


Petrus Lauler hic de institutione tertiaria disserit inter quas sententias dicit

"institutio tertiaria ad hoc pertinet ut opera iis quae optima cogitataque dictaque sunt per eas linguas quibus scripta sunt et scientiae physicae theoreticae magis quam experimentali (et ceteris scientiis naturalibus) et arti musicae aliisque quae eum qui altus nominatus est cultum gratia afficiunt detur."

"ordinis medii esse nihil est nisi se--et ceteros--ens liberum et operarium putare."

"tamen quoddam problema est hoc quod ordinis medii democratia, ut Tocciuillanus notat, libere cogitando ualde nociua est....si sententia enti libero et operario utilis non est tum nullus est modus quo uera esse possit. ea est inter alias causa, ut Tocciuillanus exponit, cur lingua et tempora democratica uel ad unum modum technicum redigi uel plana et ironica fieri soleant. nam praecipue scientia metaphysica et theologia recedunt."

"ergo ordo medius praecipue distinguit non inter opus et otium, ita ut operis finis sit uisionem excellentiae uel magnitudinis humanae haudquaquam pecuniariae sustentare, sed inter opus et recreationem, et ii qui curam corporalem operantur in hoc uersantur ut iis qui pecuniam habent ea commoda quae ii cupiunt pro aliqua eorum pecunia dent."

"persona indiuidua se magis aliis hominibus priuatum et confusum cognoscit quam ut re uera pro se cogitet. ordinis medii cogitatio fortasse ex hoc elate cognito incipit 'nemo quam ego melior est' sed inde uenit hoc humilificanter cognitum 'ego non quam ullus alius melior sum.' ergo quo iure me pusillum quasi ex opinionis publicae me circumcludentis mari excipere possum? et opinioni publicae quae non a quodam homine oritur obtemperare non perspicue democratiae uel aequalitarianismo contrarium est. omnes nos ui potestatem nostram et intellectum superanti una obtemperare possumus."

"institutio tertiaria, ut Tocciuillanus dicit, in democratia populi moribus contraria est quippe quae in fundamento aristocratica est, ubi aristocraticum nihil est nisi elate putare se quam ens liberum et operarium plus esse. institutio tertiaria locum priorem iis quae de anima humana et mundo uera sunt quam tali utilitati qualis philosophiam et scientiam ad oeconomica et politica et medicinam uincit dat."

"institutio liberalis non solum cum morte pacisci est sed etiam omnis ad natum attinet et ad cuiusque personae particularis importantiam quae redigi non potest. porro attinet ad conseruandam personam--ens particulare cui est fatum singulare--ne ea omnibus uis speciebus se circumcludentibus dissoluatur. ut Tocciuillanus dicit, institutio liberalis attinet etiam ad discendum quomodo nos et alios regere possimus et ad cognoscenda dataque nobis priuilegia eorumque relatiua officia. hoc sensu institutio tertiaria ad indiuidualitatis humanae magnitudinem attinet et praesertim ad omnia ea quae re uera facere possumus quae temporis tentationem superent."

"ordinis medii Americanorum qui nec cultu diuino nec philosophia nec poetria continguntur uitium hoc est quod existimant se contemplationi satis bonos non esse."

4/22/2020

politia optima


Petrus Quasneuius quidem pro monarchia hic, Aelianus autem pro democratia uel re publica hic.

4/21/2020

populi ordo summus


Alexander Zubatouius hic disserit et quae uitia mundi rectores habeant et quales mundi rectores esse deceat e.g.

"in America hodie clima politicum uenenosum ex duabus rebus ualde periculose mixtis ortum incolimus: plerique rectores nostri ei qui in populo nostro locum primum tenent qualis ordo techno-pecuniarius professionalis interprehensorius exactorius agere sed non cogitare potest ex tali ordine prouehuntur, qui, ut clare dicam, ex maxima parte cultus humanioris eruditionisque inopes agrestes et Philistini sunt qui carent ea doctrina sine qua non possunt rogari nedum solui tales quaestiones altae et fundamentales quales duces et legislatores considerare solere oportet. uulgus autem qui est plerusque populus noster, quibus ipsis non digna quae uiuatur est uita interrogata, omnia magis ac magis interrogant....populus inquantum seditiose omnes orthodoxias scrutatur et se omnibus controuersiis immiscet ex haud minima parte ad haec immediate respondet, quod tali modo ii qui meliores putantur nihil scrutantur quo officio derelicto euenit ut populi ordines summi quasi merdae receptaculum stagnosum sordidum fetidum sint sed ordo imus sine fine ac sine mente tumultuans miasmatis noxii bullas ad summum summittere non desinat ubi neccesse sit ut eae semper ita rumpantur ut superficiem turbent sordidioremque faciant. culminis igitur stagnum et fundi furor haudquaquam separatim orta sunt. id quod est sub plutocratarum burellocratarum ardelionum axungiariorum qui cultu humaniore carent nec se interrogant ordinis superioris dominatione esse animum abducere et animo auerto contemptionem inferre potest ac solet. porro quia quod commodum principale ordo superior techno-pecuniarius prae asseclis habet id commodum ad pecuniam attinet--patronus enim aut argentarius quam praeceptor aut nutrix aut artifex aut ingeniator nihilo latius eruditus est--nulla est causa particularis cur hos illis quales quaestiones politicae sapientiae certioris factae usum poscunt de talibus quaestionibus obsequi oporteat, sed est causarum plenitudo cur multitudo arbitrari possit pecuniam necessitudinesque quarum adeptio in politia nostra nimis saepe non labore sed sorte natali et infixorum corruptorumque systematum ordinalium operationibus mysteriosis potius quam eruditione efficitur quasi clauem esse qua per populi ordines ascensus patefiat. ut simpliciter dicam, hominibus imis minima est obseruandorum hominum summorum causa....ab actoribus potius quam ab cogitatoribus ducimur, ab iis ipsis qui quia in quaestus celeris arte haud subtili disciplinam pristinam habentes eruditique ad efficiendos fines materiales animum uersum habent negotio et commodis propriis et petitoribus et ceteris corrumpi facillime possunt. quae cum ita sint, haud mirum est cur inquietem et inuidiam et ab omnibus regulis institutis moribusque maiorum recessionem in fundo habeamus. eius quod est iis qui in ordine summo sunt uel experti dicuntur diffidere, quod Thomas Nicolaides in libro "The Death of Expertise" (2017) lamentatur, est causa ualida. stomachari, ut uidimus, iustum est. id quo indigemus ei quod habemus contrarium est. ordines non summi, in quibus hominum techno-pecuniariorum "professionalium" maiorem partem et omnes eos qui eruditione lata carent esse iuste oportet, florent cum in eo quod Hegelius "consortium publicum" dixit quod est in compagibus et rebus institutis stabilibus et e more maiorum ortis quae et definiunt quid in uita perfectiua exspectetur et sui gerendi regulas instituunt et ad hoc pertinent ut necessitatibus non solum corporalibus sed etiam spiritalibus satis fiat collocati sunt....simul duces nostros non ex ordinibus practicis eorum qui toti ad id quod hic et nunc est animum uersum habent atque accumulandarum diuitiarum et ordinis et uoluptatum mundialium causa uiuunt...sed potius ex iis qui relatiue pauci pulchritudinis et ueri studio cui eruditio in scientiis et artibus humanioribus lata fundamento est aguntur prouehi oportet."

4/14/2020

Pii papae VI ad Edmundum Burcum epistola


Pius papa VI hanc epistolam, quae in huius libri pagina 199 edita mihi per hunc blogum nota facta est, ad Edmundum Burcum scripsit:

Romae 7 Septembris 1793

nobilis uir, salutem. nostram profecto commendationem nostrique grati animi testimonium iure quodam suo uindicare sibi uidentur ii, qui apostasiae et impietatis tempore suas ingenii uires eo intenderunt, ut bonam causam defendendam susciperent, utque plurimum adlaborarent in iuuandis fouendisque non iis modo egregiis ecclesiasticis uiris, qui sunt e regno Galliarum extorres, sed omnibus etiam catholicis, qui in florentissimis istis Magnae Britanniae regnis commorantur. hos inter tu in primis enituisti, qui celebre elucubrasti opus ad euertenda et profliganda nouorum Galliae philosophorum commenta, quique tuos hortatus esses ciues nedum ut opem ferrent ea qua praestant humanitate memoratis Galliarum ecclesiasticis uiris sed etiam ut plurimum fauerent catholicis in Magnae Britanniae regno natis, qui fidelitatis laude pollentes se dignos reddiderunt, in quos natio uniuersa suum amorem et beneuolentiam coniiceret, et in quibus publici regiminis tranquillitas et securitas conquiesceret. quod quidem per te et saepe alias factum est et anno praesertim 1780 et aliis quoque temporibus, quae postea sunt consecuta. hinc laeto hilarique uelimus accipias animo nostras commendationes et laudes, quae eo maxime spectant, ut tu magis magisque exciteris ad tuendam causam humanitatis, tibique praeterea persuasum habeas nostrae in Magnae Britanniae regem illustrem et in inclytam nationem existimationi ob tam eximia liberalitatis argumenta magnam factam accessionem fuisse, ueluti melius coram declarabit is, qui tibi has nostras litteras reddet, quique nobis et apostolicae sedi addictus est et communem tecum nationem habere quodammodo gloriatur. interim tibi a Deo optimo maximo bona omnia ex animo adprecamur.

datum Romae die 7 Septembris 1793 pontificatus nostri anno decimo nono.

3/16/2020

pro lingua Latina


hic Dauid Michael disserit cur linguae Latinae opera danda sit praesertim "in eo quod ea lingua est et in ea sunt litterae" et quia "utile est Latine et se exprimere et alios intellegere posse. lingua Latina enim dat litteras Romanas aetatis aureae et Catholicas et multas alias cultus occidentalis humaniores et philosophicas--sine interpretis necessitate--intellegere" et "linguae Latinae usus ecclesiae catholicitatem exprimit et unitatem quoque et has ambas--unitatem et catholicitatem--perque spatium perque tempus expressas." ibi Franciscus Baconus quoque refertur fecisse "ut pleraque opera sua Latine redderentur quia putabat ea Anglice non permansura sed etsi permansissent tamen linguam Anglicam per saecula adeo mutatum iri ut opera Anglica sua intellegi non iam possent sed opera Latina semper possent."

2/19/2020

cur linguae Latinae opera danda sit


hic Rachela Lua hortatur "[praeter litterarum in lingua originali lectionem] lingua Latina aliis quoque modis utilis esse potest, quippe quae lingua est quae tot alias affecit. eius grammatice paruuli grammatices Anglicae intellectum acuere exspectatur, et si quando is unam ex duodecadibus earum linguarum modernarum quibus lingua Latina quasi parens est discere uolet uocabula proderunt. linguae Latinae studium etiam huic prodesse potest ut paruuli animus altius linguae progressu et uocabulorum etymologia teneatur....tamen Catholicis...lingua Latina unice signo est...quippe quae fidei nostrae lingua est. si re uera uolumus paruulis nostris traditionem Catholicam cordi esse, eis a nobis donum linguae Latinae dandum est."

2/18/2020

fames Vcrainica


hic apud Atlanticum narrat Anna Malus, quae librum titulo "Famem rubram: Stalini in Vcrainam bellum" scripsit, multa de illa fame, qua in Vcraina annis 1932-33 4x10^6 homines cibo priuati perierunt, et praesertim quomodo eam Garethus Ioannides a plerisque diurnariis differens rettulerit.  

2/03/2020

non est feminismus Catholicus


Ioanna Stanna hic argumentatur non esse feminismum Catholicum et inter alia mariti auctoritatem sic defendit: "sicut Pius XI in litteris 'Casti connubii' docet, Deus regendae familiae officium sacrum marito patrique credidit, cuius operis ratio ab eo praecipue Deo debetur. eius autem uxor adulta et matura quae hoc conubium libere elegit in ordinum systemate sub marito est, et adiuuandi fulciendique mariti officium habet, quod opus quam munere legatorio sub officiario generali fungi haud magis pudendum estea ordinis inferioris positio etsi mentem feministicam dolore afficit tamen, quod ad consortium humanum attinet, ad sustentandas compagis familialis uires necessaria est. et uiri et feminae rogantur ut se pro familiae bono alter altero modo immolent, et quamquam ea sententia illi doctrinae feministicae quod sui immolatio uitam suam corrumpet aduersatur tamen magnarum feliciumque familiarum Catholicarum saecula feministas conuincunt."

1/23/2020

uir qui episcopus Anglicanus fuerat in ecclesiam Catholicam receptus est


ut hic refertur, Gauinus Asendenus qui episcopus Anglicanus fuerat mense Decembri in ecclesiam Catholicam receptus est, et sic disserit "ita progressus ut crederem quod ea quae fides Catholica dicit exprimitque altissime potentissimeque fidem apostolicam patristicamque exprimunt et ut traditionis Petrinae primatum acceptarem episcopo Salopiensi et eius dioecesis societati Catholicae gratiam habeo propter occasionem qua quingentos temporis praeteriti fracti annos reparem et quae ecclesia eam traditionem cui quondam adhaerebam peperit ei ecclesiae reconcilier" et "propter exemplum et preces sancti Ioannis Henrici Neumani gratiam praecipuam habeo....ea quae is subiit ea quae subiimus informant quod ecclesia Anglicana sic propendet ut ei radices in cultu saecularificato potius quam in eorum quae apud biblia sacra et apostolos et patres magni habentur integritate et perspectione sint" et se dicit "in hanc sententiam adductum quod feminae in episcopatum consecratae significant quod in exemplorum apostolicorum biblicorumque locum cultus aemulus eorum quae in Marxismo culturali magni habentur positus est et ab ecclesia Anglicana se ad saeculares et quasi e radicibus nouis constitutas de genere sexuali sententias magis magisque accommodanti dissentientem."

1/21/2020

Iacobus Supus generis sexualis adyadici adscriptionem relinquit


ut hic refertur, Iacobus Supus generis sexualis adyadici adscriptionem legalem, quam primus adeptus erat, reliquit ac dicit "mas sum et semper eram." amplius sic disserit "modo dogmatico adductus eram ut crederem me aliquid nomine genus sexuale habere et eius suppressionem mentis saluti problematum causam esse. quae omnia mendacia erant" et "mas sum et semper eram, quod mihi in re biologica uerum est et solum mihi ad rem ueram quasi ancorae esse potest."

1/03/2020

quomodo uiri et feminae inter se differant


Scotus Barrius Mercator in hoc tractatu quem titulo "Ad personalitatis differentias sexuales grauiter tractandas" in Americano scientiae materialis cultore scripsit disserit quomodo uiri et feminae inter se differant praesertim "ut de medio dicatur, masculi magis dominari et statum sibi uindicare et pericula experiri et animi elationes quaerere et mentem tenacem animumque stabilem habere et utilitarianistice ratiocinari et sententias abstractas suscipere solent....uiri etiam maiora collegia certandi causa condere solent in quibus collegiis ordines stabiles esse et indiuiduorum necessitudines parua animi collocatione indigere solent....e contrario feminae, ut de medio dicatur, magis sociabiles de animique motibus sensiles esse et alios fouere et compassione affici et se modo polito gerere et angi et de se dubitare et aesthetica suscipere solent. ut de medio dicatur, feminis magis animos tenent necessitudines intimae cooperatiuae dyadicae quae magis in animi motus intenduntur et quibus insunt ordines instabiles et aequalitarianismi normae ualidae....hoc dici potest quod harum differentiarum multae ingentes non sunt, et id plerumque recte dicatur si modo hic analysin nostram finiamus....[sed] hoc unum notabiliter excipiendum est quae est de hominum studio et de rerum studio differentia."

12/09/2019

apud Ioannem Zulsdorfum sacerdotem


hic Ioannes Zulsdorfus sacerdos de Iosephi Danielis Unuini libro nomine Actione uenerea et populi cultu disserit praesertim quod in eo libro licentia sexualis aucta post tres generationes efficere refertur ut populi cultus cadat.

hic idem disserit quid momenti ordinis signa uiris puerisque habeant, et conferendae sunt ibi impositae sententiae eius qui se Sutorem appellat.

12/03/2019

quid feminae in muneribus eligant


apud Nautilum Susanna Pincera, quae librum titulo Paradoxum sexuale scripsit, ad quaestiones respondet et inter alia de quibusdam uiris et feminis de quibus Dauid Lubinius et Camilla Benboua et Harrisonius Cellus indagationem egerunt refert: "uirorum maior pars prosperitatem externam et indiuidualem pluris fecerunt et arbitrati sunt quod in iis quippe quorum sententiae quam aliorum meliores essent oportebat populum opes collocare. feminae autem, ut de medio dicatur, aequitatem pluris fecerunt: ne populi membra rebus necessariis carerent, et quod ipsis ad efficiendam eam aequitatem partes agendae erant. uiri autem, ut de medio dicatur, magis in iis quae ipsi effecerunt et ad creandas res quasi concretas animum intenderunt. feminae autem, ut de medio dicatur, magis in hoc animum intenderunt ut opes in cultu qui salubris esset et omnibus prouideret collocarent." quae sententiae etiamsi ita exprimuntur ut feminis faueant tamen monstrant cur oporteat feminas in domo et re publica et ecclesia et aliis duces non esse; nam aequitatis et omnibus prouidendi studium non solum hominum particularium indiuiduorumque qui ducendi sunt bono obstat sed etiam uanum est. ergo oportet duces esse uiros quippe qui in creandas efficiendasque res quasi concretas ut iis quos ducunt prosint animum intendere possunt. conferenda est illa Camillae Paliae sententia in libro primo de personis sexualibus in paginis 37-8: "eorum quae uiri effecerunt catalogum epicum facere possumus....si cultus humanus in manibus femininis relictus esset etiamnunc casas gramineas habitaremus."

11/18/2019

quae uiae in his ciuitatibus foederatis minime adhibentur


hic disseritur de iis uiis quibus itinera minime saepe fiunt.

9/10/2019

cur pauciora conubia fiant


ut hic refertur, Daniel Lichter et alii indagatores Cornelliani in opere quod in "Commentariis Conubii et Familiae" editum est arbitrati sunt pauciora conubia fieri propterea quod inter alia uiri minus eruditi sint et minorem pecuniam mereant quam ut feminas allicere possint.

8/07/2019

principiorum reuisio


hic Darius Forosus disserit quanti momenti sit artisue scientiaeue disciplinaeue principia saepe reuisere.  

8/06/2019

res culturales et politicae


hic in Principiis Ioannes Aquaeus de quibusdam rebus culturalibus politicisque disserit praesertim de iis qui cosmopolitae dici possunt, quomodo ab ceteris hominibus differant, et similiter quod multum differunt haec duo hominum genera: ii qui mundum, ut ita dicam, concretum i.e. physicum materialem tangibilem etiam uerum habitantes res materiales uel opus materiale faciunt, et ii qui mundum ficticium uel simulatum in urbibus habitantes "mundi ueri necessitatum immunitatem adipiscuntur" ac "putant se consortii humani quasi fructus exempla esse, quamquam re uera corium sunt."

7/27/2019

hypergamia apud Georgium Mereducum


Georgius Mereducus anno 1879 in libro titulo Egoista scribit "nam solitudo...uiro bona est propterea quod uir animal libidine consumptibile est; ex contrario autem amor femineus non aletur nisi luce tui reflexa quam femina in aliorum oculis conspicit, propeterea quod nihil libidinis propriae habet sed solum impetum quo adducitur ut quicquid in maxima admiratione et splendidissimum est ei se iungat."

7/24/2019

feminam in Sancta Missa praedicare?


hic femina nomine Catharina Hadro explicat cur feminis opus non sit in Sancta Missa praedicare.

7/08/2019

Carola Gressa ph. d. de feminismo


hic Carola Gressa ph. d. disserit quae mala feminismo insint praesertim Marxismus goetiaque et quod munus femineum uerum est fructificare.

6/27/2019

Gualterus cardinalis Brandimolinarius de instrumento laboris synodi Amazonicae


hoc est instrumentum laboris quod ad episcoporum synodum Amazonicam pertinet.

de eius autem uitiis hic Gualterus cardinalis Brandimolinarius disserit et in fine hanc sententiam dat: "synodi Amazonicae instrumentum laboris fidei fundamentis oppugnationi est et tali modo qualis fieri posse non antehac putatus est. ergo id animo toto confirmato spernendum est".

6/21/2019

in his ciuitatibus foederatis ecclesiae ueterrimae


hic hae ecclesiae in his ciuitatibus foederatis ueterrimae dicuntur: sancti Michaelis in Sancta Fide in Mexico Nouo; sancti Francisci Xavierii Leonardopoli in Mariae terra; sancti Ferdinandi Antoniopoli in Texia; sancti Didaci in eiusdem oppido in California; sancti Gabrielis in eiusdem oppido in Ludouiciana.

6/03/2019

Africa


hic et hic et hic

5/29/2019

liber Iudicum 16


1 abiit Samson in Gazam et uidit ibi meretricem mulierem ingressusque est ad eam. 2 cum nuntiatum esset Gazaeis intrasse urbem Samson circuierunt et insidiabantur ei in porta ciuitatis; tota autem nocte quieuerunt praestolantes ut facto mane exeuntem occiderent. 3 dormiuit autem Samson usque ad noctis medium et inde consurgens apprehendit ambas portae fores cum postibus suis et euellit eas cum sera, impositasque umeris portauit ad uerticem montis qui respicit Hebron. 4 post haec amauit mulierem quae habitabat in ualle Sorec et uocabatur Dalila. 5 ueneruntque ad eam principes Philisthinorum atque dixerunt “decipe eum et disce ab illo in quo tantam habeat fortitudinem et quomodo eum superare ualeamus et uinctum humiliare; quod si feceris dabimus tibi singuli mille centum argenteos”. 6 locuta est ergo Dalila ad Samson: “dic mihi, obsecro, in quo sit tua maxima fortitudo et quid sit quo ligatus humilieris”. 7 cui respondit Samson “si septem neruiceis funibus necdum siccis et adhuc humentibus ligatus fuero deficiam eroque ut ceteri homines”. 8 attuleruntque ad eam satrapae Philisthinorum septem funes, ut dixerat, quibus uinxit eum 9 latentibus apud se insidiis in cubiculo. clamauitque ad eum “Philisthim super te, Samson!”. qui rupit uincula quomodo si rumpat quis filum de stuppa tortum cum odorem ignis acceperit et non est cognitum in quo esset fortitudo eius. 10 dixitque ad eum Dalila “ecce illusisti mihi et falsum locutus es; saltem nunc indica mihi quo ligari debeas”. 11 cui ille respondit: “si ligatus fuero nouis funibus qui numquam fuerunt in opere infirmus ero et aliorum hominum similis”. 12 quibus rursum Dalila uinxit eum et clamauit: “Philisthim super te, Samson!” in cubiculo insidiis praeparatis. qui ita rupit uincula brachiorum quasi fila telarum. 13 dixitque Dalila rursum ad eum “usquequo decipis me et falsum loqueris? ostende quo uinciri debeas”. cui respondit Samson “si septem crines nexos capitis mei cum licio plexueris et paxillo fixeris deficiam eroque ut ceteri homines”. 14 quae cum dormire eum fecisset et septem crines nexos capitis eius cum licio plexisset et paxillo fixisset dixit ad eum: “Philisthim super te, Samson!”. qui consurgens de somno extraxit paxillum cum nauicula et licio. 15 dixitque ad eum Dalila “quomodo dicis quod ames me cum animus tuus non sit mecum? per tres uices mentitus es mihi et noluisti dicere in quo sit tua maxima fortitudo”. 16 cumque molesta ei esset et per multos dies iugiter eum urgeret defecit anima eius et ad mortem usque lassata est. 17 tunc aperiens ei totum cor suum dixit ad eam: “nouacula numquam ascendit super caput meum quia nazaraeus consecratus Deo sum de utero matris meae; si rasum fuerit caput meum recedet a me fortitudo mea et deficiam eroque ut ceteri homines”. 18 uidens illa quod confessus ei esset omnem animum suum, misit ad principes Philisthinorum atque mandauit “ascendite adhuc semel quia nunc mihi aperuit totum cor suum”. qui ascenderunt assumpta pecunia quam promiserant. 19 at illa dormire eum fecit super genua sua uocauitque tonsorem et fecit radere septem crines eius et coepit humiliare eum; statim enim ab eo fortitudo discessit. 

4/18/2019

prophetia Ezechielis 23


1 et factus est sermo Domini ad me dicens 2 "fili hominis, duae mulieres filiae matris unius fuerunt 3 et fornicatae sunt in Aegypto, in adulescentia sua fornicatae sunt; ibi subacta sunt ubera earum, et tactae sunt mammae uirginitatis earum. 4 nomina autem earum Oolla maior et Ooliba soror eius, et habui eas, et pepererunt filios et filias; porro earum nomina Samaria Oolla et Ierusalem Ooliba. 5 fornicata est igitur Oolla discedens a me, et insaniuit in amatores suos in Assyrios bellatores 6 uestitos hyacintho principes et magistratus iuuenes desiderabiles uniuersi equites ascensores equorum. 7 et dedit fornicationes suas ad eos electos filiorum Assyriae uniuersos, et apud omnes in quos insaniuit in omnibus idolis eorum polluta est. 8 insuper et fornicationes suas quas habuerat in Aegypto non reliquit; nam et illi dormierunt cum ea in adulescentia eius, et illi tetigerant ubera uirginitatis eius et effuderant fornicationem suam super eam. 9 propterea tradidi eam in manus amatorum suorum in manus filiorum Assyriae in quos insaniuit; 10 ipsi discooperuerunt ignominiam eius, filios et filias illius tulerunt, et ipsam occiderunt gladio, et facta est famosa mulieribus, et iudicia perpetrarunt in ea. 11 quod cum uidisset soror eius Ooliba plus quam illa insaniuit libidine et fornicatione sua super fornicationem sororis suae. 12 in filios Assyriorum amore exarsit duces et magistratus bellatores indutos ueste pretiosa equites qui uectabantur equis adulescentes cuncti desiderabiles. 13 et uidi quod polluta esset: uia una ambarum; 14 et auxit fornicationes suas. cumque uidisset uiros depictos in pariete imagines Chaldaeorum expressas sinopide 15 et accinctos balteis renes et tiaras defluentes in capitibus eorum aspectus essedariorum omnibus similitudo filiorum Babylonis quorum patria Chaldaea. 16 et insaniuit super eos concupiscentia oculorum suorum et misit nuntios ad eos in Chaldaeam. 17 cumque uenissent ad eam filii Babylonis ad cubile amoris polluerunt eam stupris suis, et cum polluta esset ab eis recessit anima eius ab illis. 18 cum manifestasset fornicationes suas et discooperuisset ignominiam suam recessit anima mea ab ea sicut recesserat anima mea a sorore eius. 19 multiplicauit autem fornicationes suas recordans dies adulescentiae suae quibus fornicata est in terra Aegypti 20 et insaniuit libidine in amatores suos quorum membra sunt ut membra asinorum et sicut fluxus equorum fluxus eorum. 21 et desiderasti scelus adulescentiae tuae quando subacta sunt in Aegypto ubera tua et tactae mammae pubertatis tuae. 22 propterea, Ooliba, haec dicit Dominus Deus 'ecce ego suscitabo amatores tuos contra te de quibus recessit anima tua et congregabo eos aduersum te in circuitu 23 filios Babylonis et uniuersos Chaldaeos Phacud et Sue et Cue omnes filios Assyriorum cum eis iuuenes desiderabiles duces et magistratus uniuersos essedarios et nominatos ascensores equorum omnes. 24 et uenient super te instructi curru et rota cum multitudine populorum, scuto et clipeo et galea armabuntur contra te undique, et dabo coram eis iudicium, et iudicabunt te iudiciis suis. 25 et ponam zelum meum in te quem exercent tecum in furore; nasum tuum et aures tuas praecident et quae remanserint de te gladio concident; ipsi filios tuos et filias tuas capient, et nouissimum tuum deuorabitur igni. 26 et denudabunt te uestimentis tuis et tollent uasa gloriae tuae; 27 et cessare faciam scelus tuum de te et fornicationem tuam de terra Aegypti, nec leuabis oculos tuos ad eos et Aegypti non recordaberis amplius.' 28 quia haec dicit Dominus Deus 'ecce ego tradam te in manu eorum quos odisti in manu de quibus recessit anima tua, 
29 et agent tecum in odio et tollent omnes labores tuos et dimittent te nudam et ignominia plenam, et reuelabitur ignominia fornicationum tuarum scelus tuum et fornicationes tuae. 30 fecerunt haec tibi quia fornicata es post gentes inter quas polluta es in idolis earum. 31 in uia sororis tuae ambulasti, et dabo calicem eius in manu tua.' 32 haec dicit Dominus Deus 'calicem sororis tuae bibes profundum et latum ??? eris in derisum et in subsannationem ??? est capacissimus. 33 ebrietate et dolore repleberis calice stuporis et horroris calice sororis tuae Samariae, 34 et bibes illum et epotabis usque ad faeces; et fragmenta eius rodes et ubera tua lacerabis, quia ego locutus sum' ait Dominus Deus. 35 propterea haec dicit Dominus Deus 'quia oblita es mei et proiecisti me post tergum tuum tu quoque porta scelus tuum et fornicationes tuas.'" 36 et ait Dominus ad me "Fili hominis, numquid iudicas Oollam et Oolibam? annuntia ergo eis scelera earum. 37 quia adulteratae sunt, et sanguis in manibus earum, et cum idolis suis fornicatae sunt, insuper et filios suos quos genuerunt mihi obtulerunt eis ad deuorandum. 38 sed et hoc fecerunt mihi: polluerunt sanctuarium meum in die illa et sabbata mea profanauerunt. 39 cumque immolarent filios suos idolis suis et ingrederentur sanctuarium meum in die illa ut polluerent illud ecce haec fecerunt in medio domus meae. 40 quin et miserunt ad uiros uenientes de longe ad quos nuntius missus erat, itaque ecce uenerunt quibus te lauisti et circumleuisti stibio oculos tuos et ornata es mundo muliebri, 41 sedisti in lecto pulcherrimo, et mensa ornata est ante te, thymiama meum et unguentum meum posuisti super eam. 42 et uox multitudinis exsultantis erat apud eam et apud uiros multitudo hominum qui adducebantur de deserto, et posuerunt armillas in manibus earum et coronas speciosas in capitibus earum. 43 et dixi de ea quae attrita est in adulteriis 'nunc fornicabitur in fornicatione sua etiam haec. 44 et ingressi sunt ad eam quasi ad mulierem meretricem; sic ingrediebantur ad Oollam et ad Oolibam mulieres nefarias. 45 uiri ergo iusti sunt; hi iudicabunt eas iudicio adulterarum et iudicio effundentium sanguinem quia adulterae sunt, et sanguis in manibus earum.'" 46 haec enim dicit Dominus Deus "adduc ad eas congregationem et trade eas in terrorem et in rapinam, 47 et lapidentur lapidibus congregationis et confodiantur gladiis eorum; filios et filias earum interficiant et domos earum igne succendant. 48 et auferam scelus de terra, et discent omnes mulieres ne faciant secundum scelus uestrum, 49 et dabunt scelus uestrum super uos, et peccata idolorum uestrorum portabitis et scietis quia ego Dominus Deus."

hae ciuitates foederatae et Israel


ut hic et hic refertur et hic legi potest, cum Donaldus Trumpus professus esset custodes reuolutionarios Iranicos terroristas esse, Beniaminus Netaniahus respondens Hebraice titiauit* "gratias ago tibi quippe qui aliud quod magni momenti petiueram suscepisti."

ergo quaero cur harum ciuitatum foederatarum praeses ea quae Israelis dux petiuit suscipere soleat. cui bono?

*de uocabulo quod est "titio" etc. hic et hic

4/16/2019

phantasiae ultimae sextae carmina


characteris medii carmen uniuox hic Italice canitur et hic clauicinio agitur.

Rachelae perpetuae carmen hic et hic et hic est.

Terrae carmen hic et hic et hic et hic est. 

Cyani carmen hic et hic et hic est. 

Relmae carmen hic et hic et hic est.

Vmbrae carmen hic et hic est.

Stragonis carmen hic est.

saltatio furiosa hic et hic et hic est. 

pannus spinaciatus hic est.

alterius bestiarum mundi carmen hic et hic est. 

siluae phantasmaticae carmen hic est.

2/12/2019

utrum paruuli in duorum parentium familia melius se habeant


hic disseritur utrum paruuli in duorum parentium familia melius se habeant, et referuntur quaedam indicantia ita esse. tamen ubi in tractatus fine rogatur quid fieri possit ut plus auxilii parentibus singulis paruulos educantibus detur, ibi, ut ita dicam, res nequaquam acu tangitur; nam potius rogandum est quomodo effici possit ut plures paruuli in duorum parentium familia educentur.

2/06/2019

Lucianus et uir modernus de ludis athleticis


hic refertur Luciani dialogi titulo Anacharsis pars in qua Anacharsis et Solon de ludis athleticis colloquuntur.

hic referuntur cuiusdam uiri athletici argumentationes cur scholarum superiorum programmatibus athleticis finem imponi oporteat.   

11/28/2018

Isaiae liber 3.1-4.6

 
3
1 ecce enim dominator Dominus exercituum
aufert a Ierusalem et a Iuda robur et praesidium,
omne robur panis et omne robur aquae,
2 fortem et uirum bellatorem,
iudicem et prophetam et hariolum et senem,
3 principem super quinquaginta et honorabilem uultu
et consiliarium et sapientem magum
et prudentem incantatorem.
4 et dabo pueros principes eorum
et infantes dominabuntur eis.
5 et irruet populus, uir ad uirum,
unusquisque ad proximum suum:
tumultuabitur puer contra senem
et ignobilis contra nobilem.
6 apprehendet enim uir fratrem suum
in domo patris sui:
“uestimentum tibi est,
princeps esto noster,
ruina autem haec sub manu tua ”.
7 clamabit in die illa dicens:
“non sum medicus,
et in domo mea non est panis neque uestimentum;
nolite constituere me principem populi”.
8 ruit enim Ierusalem et Iudas concidit
quia lingua eorum et adinuentiones eorum contra Dominum
ut prouocarent oculos maiestatis eius.
9 procacitas uultus eorum accusat eos
et peccatum suum quasi Sodoma
praedicauerunt nec absconderunt;
uae animae eorum
quoniam reddita sunt eis mala!
10 dicite iusto: “bene!”,
quoniam fructum adinuentionum suarum comedet.
11 uae impio in malum:
retributio enim manuum eius fiet ei!
12 populum meum opprimit infans,
et mulieres dominantur ei.
popule meus, qui te beatum dicunt ipsi te decipiunt
et uiam gressuum tuorum dissipant.
13 surgit ad arguendum Dominus
et stat ad iudicandos populos.
14 Dominus ad iudicium ueniet
cum senibus populi sui et principibus eius:
“uos enim depasti estis uineam
et rapina pauperis in domibus uestris.
15 quare atteritis populum meum
et facies pauperum commolitis?”,
dicit Dominus Deus exercituum.
16 et dixit Dominus:
“pro eo quod eleuatae sunt filiae Sion
et ambulauerunt extento collo et nutibus oculorum
paruis passibus incedebant
et catenulis pedum tinniebant
17 decaluabit Dominus uerticem filiarum Sion
et Dominus crinem earum nudabit”.
18 in die illa auferet Dominus
ornamentum calceamentorum et torques
19 et lunulas et inaures
et armillas et mitras
20 discriminalia et periscelidas
et fascias et olfactoriola
21 et anulos et ornamenta narium
22 mutatoria et palliola
et linteamina et marsupia,
23 specula et sindones
et uittas et pallia.
24 et erit pro suaui odore fetor
et pro zona funiculus
et pro crispante crine caluitium
et pro fascia pectorali cilicium
stigma pro pulchritudine.
25 uiri tui gladio cadent
et fortes tui in proelio
26 et maerebunt atque lugebunt portae eius
et desolata in terra sedebit.


4
1 et apprehendent septem mulieres
uirum unum in die illa dicentes:
“panem nostrum comedemus
et uestimentis nostris operiemur
tantummodo uocetur nomen tuum super nos:
aufer opprobrium nostrum”.
2 in die illa erit germen Domini in splendorem et gloriam
et fructus terrae sublimis et exsultatio
his qui saluati fuerint de Israel.
3 et erit: omnis qui relictus fuerit in Sion
et residuus in Ierusalem sanctus uocabitur
omnis qui scriptus est ad uitam in Ierusalem.
4 cum abluerit Dominus sordem filiarum Sion
et sanguinem Ierusalem lauerit de medio eius
spiritu iudicii et spiritu ardoris
5 et creabit Dominus super omnem locum montis Sion
et super coetum eius nubem per diem
et fumum et splendorem ignis flammantis in nocte:
super omnem enim gloriam protectio
6 et tabernaculum erit in umbraculum diei ab aestu
et in securitatem et absconsionem a turbine et a pluuia.

Ecclesiastes 7.26


et inuenio amariorem morte mulierem, quae laqueus uenatorum est, et sagena cor eius, uincula sunt manus illius. qui placet Deo effugiet eam; qui autem peccator est capietur ab illa.

11/17/2018

quaestio bona


hic Marcus Goringus sacerdos inter alia rogat "estne quisquam cui animus iis quae episcopi his diebus ad tractandum ecclesiae discrimen fecerunt incitatur?"

11/05/2018

Aegyptii Christiani a Mahumetistis interficiuntur


ut hic refertur, septem Aegyptios Christianos interfecerunt et undeuiginti uulnerauerunt Mahumetistae, quam rem ciuitas Mahumetana se effecisse dicit.

10/10/2018

Caroli Caputii archiepiscopi de sexualitate sententiae


ut hic refertur, Carolus Caputius archiepiscopus Philadelphiensis in synodo dixit, "ea quae de sexualitate humana uera esse ecclesia affirmat non scandalum sed sola ad gaudium et integritatem uia uera sunt. non est 'Catholicus LGBTQ' uel 'Catholicus transsexualis' uel 'Catholicus heterosexualis', quasi appetitus sexuales nostri definiant qui simus, quasi haec uocabula intra consortium ecclesiasticum uerum Iesu Christi corpus consortia discreta uariae sed aequalis ualiditatis describant. quod in ecclesiae uita numquam uerum erat nec nunc uerum est. sequitur quod 'LGBTQ' uocabulum et similia in litteris ecclesiasticis non adhiberi oportet. nam eorum uocabulorum usus importat illos consortia uera et autonoma esse, sed ecclesia, ne plura dicam, homines non in tales categorias discribit."

nam, ut Carolus Caputius se intellegere ostendit, si recte cogitare uolumus necesse est uocabula non idonea abiicere.

10/06/2018

Taciti de urbe sententia


"urbem...quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque" (Annales 15.44)

uniuersitates scholarium


ut hic dicitur, "nonnulli imperatores scholastici...nullas uestes gerunt."

9/22/2018

ecclesiae problemata et scholarum publicarum pericula


hic apud Relationem Mundanam Catholicam Petrus Strauinius sacerdos disserit quae problemata ecclesiae insint et quomodo solui possint. 

praesertim noto ea quae ille de scholis dicit, qualia pericula scholis publicis insint, et quod de ea re sacerdotes loqui nolunt, ut rogat "quando nouissime audiuisti sacerdotem uel episcopum publice dicentem quod scholae politicae paruulorum animas cotidie in periculo ponunt?" quod scilicet numquam auditur, ut ille dicit, primum quia sacerdotes et episcopi timent ne tali sententia audita qui parentes scholis publicis utuntur et qui praeceptores in iis operantur ii ita afficiantur ut se ingratos esse sentiant et secundum quia institutionis religionalis rectores timent. et ille dicit quod curandarum scholarum Catholicarum officium nec parentium nec paroeciarum est sed totius dioecesis omniumque eius membrorum. et hoc "quomodo fit ut eorum quae Catholica nostra constituta sunt maior pars ab aduenis inopibus aedificata sit sed qui populus Catholicus maximas opes in omni ecclesiae aetate habet ab eo populo ali non possit? problema nostrum pecuniarium non est sed fides, uel, ut uerius dicam, eius absentia. quamquam res pecuniaria aliquibus parentibus obstare potest tamen hoc notandum est quod nimio familiarum numero inest rerum aestimatio praepostera. itaque iterum ubi est episcopus uel sacerdos qui parentes interroget rectene aestiment? silentium ipsum clamat."

etiam Augustinus Rusus et Catharina de scholarum publicarum periculis hic disserunt.

et hoc.

8/22/2018

loca ubi nec calor nec frigus nimis magnum est


hic Nolanus Graius dicit esse inter calorem et frigus mediocritatem per totum annum in his locis:

1. Antananariuus in Madagascaria
2. Bogota in Columbia
3. Iacobopolis in Venetiola
4. Durbanum in Africa Australi
5. Vrbs Guatimaliensis in Guatimalia
6. Lima in Peruuia
7. Mexicopolis in Mexico
8. Nairobia in Cenia
9. Portus Elisabethanus in Africa Australi
10. Quitum in Aequatoria
11. Didacopolis in California
12. Paulopolis in Brasilia
13. Sydneium in Australia

8/15/2018

epistola ad cardinales


huic faueo, quod Latine reddidi:

Eminentiis Reuerendissimis Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus.
 
propterea quod hoc uerum Dei uerbo inest et Ecclesiae Catholicae magisterio ordinario uniuersalique docetur, quod homines crimine damnati potestate saeculari interfici iure possunt quando id ad ordinem iustum in conuersatione ciuili seruandum necessarium est, et propterea quod hic pontifex Romanus iam plus quam semel se eam doctrinam docere abnuentem palam manifestauit ac potius magnam confusionem Ecclesiae intulit quippe qui ei contraria dicere uidetur et Ecclesiae Catholicae Catechismo inseuit paragraphema quod efficiet et iam efficit ut multi et fideles et infideles putent Ecclesiam contra Dei uerbum existimare poenam capitalem intrinsece malam esse, Eminentias Vestras prouocamus ut Eius Sanctitatem moneatis eius officium esse huic scandalo finem imponere et illud paragraphema ex Catechismo demere et Dei uerbum purum docere; et profitemur hoc nobis persuasum esse quod hoc officium uos coram Deo et coram Ecclesia grauiter alligat.

8/14/2018

is qui se Franciscum papam appellat


Thomas Rosica sacerdos hic dicit "Franciscus papa traditiones Catholicas quandocumque uult frangit quia 'ab affectibus inordinatis liber' est. ecclesia nostra quidem modo nouo se habere coepit: nam huius papae Iesuitae primi aduentu palam ab homine particulari potius quam scripturae solius auctoritate uel etiam iis quae a traditione dictata habet simulque scriptura regitur."

ego autem scriptura traditioneque regar.

8/13/2018

libertas religionalis et seruitus et usura


hic Gulielmus Neutonus doctor argumentatur ecclesiae Catholicae de libertate religionali et seruitute et usura doctrinas non mutatas esse. eius argumentationes mihi dubiae sunt, sed de illis rebus indagationis principio sunt, et est fontium index quoque.

8/08/2018

cur scientia mathematica discatur


hic Abigaila Herbst sic disserit cur scientia mathematica discatur: "scientiam mathematicam discere...mentes nostras format. ea nos instituit ad considerandas res quas uidere non possumus sed quae semper actu sunt nec mutantur....ut breuiter dicam, cum scientiam mathematicam discimus mente sola non sensibus utimur. eam Socrates dicit studium quod 'e natura ad intellegendum fert.' et, id quod maioris momenti est, scientia mathematica semper eadem est....cum scientiam mathematicam discimus mentibus utimur ad discendas res quae semper uerae sunt. ut Socrates dicit, scientia mathematica est 'causa sciendi eius quod semper est neque ullatenus eius quod quolibet tempore fit et perit.' in fine igitur hoc nos docet quod scientiam mathematicam discimus non solummodo quia ea utilis est uel ad rem pertinet sed scientiam mathematicam discimus quia ea nos modo qui ab iis quae sentimus totus abstractus est cogitare docet. scientiam mathematicam discimus quia ea una ex paucis iis quae numquam mutantur est....cum scientiam mathematicam discimus cogitare discimus--mundum mentibus neque sensibus solis uidere. nonne quidem haec est causa cur primum paruuli scholam frequentent?....si credimus inesse institutioni causas finales altiores, nos oportet eum animum quo ad 'inutilem' scientiam mathematicam sumus mutare. ea quae discipuli in schola discunt fortasse iis utilia non statim sunt, id quod interdum probum est."

7/19/2018

liber titulo 1984


partes memoria dignissimae

"semper intemperantissime Parti fauebant feminae ac praecipue eae quae pauciores annos habebant, sententias politicas ac breues deuorabant, nullius rei nisi studii gratia explorabant, et antiorthodoxiam odorabantur." (10)

"umbra solitaria erat, edens uerum quod nemo umquam audiret. sed dummodo id ederet aliquo modo obscuro continuatio non fracta est. hereditatem humanam producis non efficiendo ut audiaris sed retinenda mente sana." (27)

"tandem futurum erat ut Pars nuntiaret duo et duo quinque facere, et id credere cogereris." (80)

"[Brianides Guinstonio dicit] 'credis rem ueram aliquid obiectiuum esse externum per se actu essens. etiam credis rei uerae naturam per se notam esse. cum autem te ita seducis ut existimes te aliquid uidere, ponis omnes alios idem ac te uidere. sed tibi dico, Guinstoni, rem ueram externam non esse. res uera in mente humana est neque aliubi. non in mente indiuiduali quae errare potest et utcumque mox perit, in Partis mente sola quae uniuersalis et immortalis est. quicquid Pars uerum esse retur uerum est. res uera uideri non potest nisi per Partis oculos tuendo.'" (249)

"[Guinstonius Brianidae dicit] 'duo et duo quattuor sunt.' [Brianides respondet] 'interdum, Guinstoni. interdum quinque sunt. interdum tria sunt. interdum omnia ea simul sunt.'" (250-1)

7/10/2018

Hectoris Gothi Theodisci de rebus demographicis sententiae


hic Hector Gothus Theodiscus dixisse refertur "haud dubium est labem demographicam consilio effectam" et alia de iis qui hominum numerum refrenare uolunt ex quibus aliqui nunc duces ecclesiasticos monent. 

7/09/2018

sancti Roberti cardinalis Bellarmini de rebus politicis sententiae


sanctus Robertus cardinalis Bellarminus quem librum tertium de laicis siue saecularibus scripsit in eius libri parte septima dicit "cum [Gregorius] ait omnes homines natura esse aequales et per peccatum fieri inaequales et ideo unum ab altero regi debere, non intelligit homines natura esse aequales sapientia uel gratia sed aequales in essentia et specie humana, ex qua aequalitate recte colligitur non debere unum alteri dominari quomodo homo dominatur bestiis sed solum debere unum ab altero regi politice" et in parte sexta "hic obseruanda sunt aliqua. primo politicam potestatem in uniuersum consideratam...immediate esse a solo Deo; nam consequitur necessario naturam hominis proinde esse ab illo qui fecit naturam hominis. praeterea haec potestas est de iure naturae; non enim pendet ex consensu hominum; nam uelint nolint debent regi ab aliquo nisi uelint perire humanum genus, quod est contra naturae inclinationem. at ius naturae est ius diuinum; iure igitur diuino introducta est gubernatio, et hoc uidetur proprie uelle Apostolus cum dicit Roman. 13 'qui potestati resistit Dei ordinationi resistit.' secundo nota hanc potestatem immediate esse tamquam in subiecto in tota multitudine; nam haec potestas est de iure diuino. at ius diuinum nulli homini particulari dedit hanc potestatem; ergo dedit multitudini. praeterea sublato iure positiuo non est maior ratio cur ex multis aequalibus unus potius quam alius dominetur. igitur potestas totius est multitudinis....tertio nota hanc potestatem transferri a multitudine in unum uel plures eodem iure naturae; nam respublica non potest per se ipsam exercere hanc potestatem; ergo tenetur eam transferre in aliquem unum uel aliquos paucos et hoc modo potestas principum in genere considerata est etiam de iure naturae et diuino, nec posset genus humanum etiamsi totum simul conueniret contrarium statuere nimirum ut nulli essent principes uel rectores. quarto nota in particulari singulas species regiminis esse de iure gentium non de iure naturae; nam pendet a consensu multitudinis constituere super se regem uel consules uel alios magistratus ut patet et si causa legitima adsit potest multitudo mutare regnum in aristocratiam aut democratiam et e contrario".

6/29/2018

scholae Catholicae et temperantia


haec indagatio a Michaele Gottfried Iacoboque Kirksey acta et per Thomae B. Fordhami societatem edita importat scholarum Catholicarum discipulos quam scholarum publicarum uel aliter priuatarum discipulos maiorem temperantiam exhibuisse.

6/26/2018

quid parentium diuortiatorum filia audire uoluerit


hic Melodia Lugdunensis scribit quae uerba diuortio parentium facto audire uoluerit: "id quod inter matrem tuam et patrem factum est malum erat. nam familiae constitutae sunt ut ii inter se in perpetuum ament, sed non ita in familia tua euenit. nam familia tua te non assentiente refracta est. et nunc tibi supersunt ira et maeror quae iusta sunt. omnia ea quibus animus tuus afficitur naturalia sunt. et per ea cresces...ac florebis. nam e passione Deus gaudium eliciet. et ego tecum ambulabo."

6/23/2018

Pii papae XII sententia


in epistola encyclica titulo Summi pontificatus Pius papa XII dicit "et cum gentes ad humaniorem culturam euehantur et pro rerum uitaeque condicionibus inter se dissimiles fiant non idcirco debent humanae familiae unitatem infringere sed eandem potius familiam suis ipsarum communicatis dotibus animique ornamentis ditare itemque mutuo illo bonorum commercio quod tum solummodo efficienterque haberi potest cum uiuida ac flagrans caritas omnes eiusdem Patris filios omnesque eodem diuino cruore redemptos homines fraterno foedere coagmentat. Iesu Christi ecclesia utpote fidelissima almae diuinaeque sapientiae custos non ea pro certo nititur deprimere uel parui facere quae peculiares cuiusuis nationis notas proprietatesque constituant quas quidem populi iure meritoque quasi sacram hereditatem religiose acerrimeque tueantur. ea siquidem ad unitatem contendit superno illo amore conformatam et altam quo omnes actuose exerceantur non uero ad unam assequendam rerum omnium aequabilitatem externam tantummodo atque adeo insitas uires debilitantem. et curas omnes ac normas quae facultatibus uiribusque sapienter explicandis temperateque augendis inseruiunt quae quidem ex occultis cuiusuis stirpis latebris oriuntur ecclesia approbat maternisque uotis prosequitur si modo officiis non aduersentur quae communis mortalium omnium origo communisque destinatio imponant....diuini uerbi praecones innumeris peruestigationibus per temporum decursum summo labore summoque studio habitis ciuilem enisi sunt uariarum gentium cultum earumque instituta satius digniusque agnoscere atque sua ipsarum animi ornamenta ac dotes ita colare ac prouehere ut faciliora inibi atque uberiora Iesu Christi euangelium incrementa caperet. quidquid in populorum moribus indissolubili uinculo superstitionibus erroribusque non adstipulatur beneuole nullo non tempore perpenditur ac si potest sartum tectumque seruatur." 

quam sententiam "Iesu Christi ecclesia....communisque destinatio imponant" (duobus uerbis ultimis mutatis sed fortasse error est) citans Ioannes papa XXIII in epistola encyclica titulo Mater et magistra dicit "quemadmodum decessor noster Pius XII dilucide monet".

6/22/2018

uiri et feminae in quodam spectaculo teleuisuali


in hoc blogo titulo regum reditu narratur quid in spectaculo teleuisuali quod apud Batauos quasi Superstes est euenerit cum uiri in altera insula feminae in altera collocati essent. scilicet quia de teleuisione agitur fortasse is euentus ficticius erat. sed quid causa esse poterat cur talis euentus fingeretur?

6/18/2018

quid ad limitem fiat


de iis quae ad harum ciuitatum foederatarum limitem australem fiunt hic exponitur quod iis qui de eo auctoritatem habent e legibus unum ex his tribus eligere licet: totam familiam dimittere, et legem nouam iubere, et paruulos a parentibus separare; cf. hic.

5/21/2018

contra ludos athleticos et professionales


contra ludos athleticos et professionales multae et bonae sententiae hic exhibentur. 

5/18/2018

Catholicorum coniuges protestantistici et sacra communio


Gulielmus Iacobus cardinalis Eiik archiepiscopus Utrechtensis in hac epistola haec dicit:

"Germanorum collegii episcopalis multo maior pars suffragati sunt regulis e quibus permitteretur ut protestantista catholici coniunx si nonnullis condicionibus satis fecisset Eucharistiam sumeret....contra autem has regulas Germanorum collegii episcopalis septem participes suffragati sunt et sententiam a quibusdam curiae Romanae dicasteriis petiuerunt. e quo euenit ut Germanorum collegii episcopalis legatio cum curiae Romanae legatione in qua congregationis pro doctrina fidei praefectus inerat Romae colloqueretur. id autem quod sanctus pater respondit per congregationis pro doctrina fidei praefectum Germanorum collegii legationi datum, scilicet quod oportet collegium iterum de litteris emendabilibus colloquium agere et si fieri possit omnium consensu decernere conari, intellegi nullatenus potest....ea quae in iuris canonici codice et ecclesiae catholicae catechismo dicuntur respondere sanctum patrem oportebat, qui utpote sancti Petri successor est 'unitatis tum episcoporum tum fidelium [multitudinis] perpetuum ac uisibile principium et fundamentum' (Lumen gentium 23). sanctum patrem oportebat Germanorum collegii episcopalis legationi regulas claras e doctrina ecclesiae clara moreque tractas dare. ita respondere eum oportebat etiam feminae Lutheranae quae anno 2015 mensis Nouembris die 15 eum rogauerat utrum sibi cum coniuge Catholico communionem suscipere liceret, ac dicere hoc acceptabile non esse potius quam monere ei quippe quae baptizata esset et si e conscientia actura esset communionem suscipere licere. quali defectione claritas non efficitur e tali defectione infertur magna confusio fidelibus et ecclesiae unitas in periculo ponitur."

4/20/2018

duces Christiani Syriaci et impetus recens


hae sunt quorundam ducum Christianorum Syriacorum de Americanorum et Britannorum et Francorum impetu recenti sententiae, e quibus secundam praesertim noto: "nobis magno dolori est hic impetus a ciuitatibus potentibus quibus Syria nihil ullo modo nocuit factus."

4/18/2018

Nouum Eboracum anno 1911


hic est cinematulum de Nouo Eboraco sicut anno 1911 erat.
 

4/16/2018

carmina Zeldalia


carmen principale hic et hic (4:35-6:18) et hic est.

labyrinthi carmen hic est.

labyrinthi carmen et carmen principale hic sunt.

ludi primi carmen finale hic est.

ludi secundi carmen initiale hic est.

palatii carmen hic est. 

piscis uentosi carmen hic et hic et hic est.

Zeldae carmen soporiferum hic et hic et hic et hic est.

mundi tenebrosi carmen hic et hic est.

uallis Gerudonicae carmen hic est.

4/12/2018

quinque quaestiones quae potius quam "quid agis?" poni possint


in hoc tractatu disseritur de his quinque quaestionibus quae potius quam "quid agis" (uel fortasse post) poni possint:

1. quae diei tui pars optima erat? (uel mane "quid de hoc die auidissime exspectas?")

2. quod opus hac septimana te maxime excitat?

3. quae consilia noua iamdudum te mouent?

4. dic mihi unum quod nuper cognitum te inspirauit.

5. quid est unum quod hic et nunc facere possimus quo hic (dies, opus, celebratio) quam est melior fiat?  

4/04/2018

linguae in Heluetia


hic disseritur de linguis quae in Heluetia in usu sunt.

3/26/2018

liber ecclesiasticus de feminis


mulieris bonae beatus uir;
numerus enim dierum illius duplex.
mulier fortis oblectat uirum suum
et annos uitae illius in pace implebit.
pars bona mulier bona;
in parte timentium Deum dabitur uiro pro factis bonis.
diuitis autem uel pauperis cor bonum;
in omni tempore uultus illorum hilaris.
a tribus timuit cor meum,
et de quarto facies mea metuit:
delaturam ciuitatis et collectionem populi
calumniam mendacem super mortem omnia grauia;
dolor cordis et luctus mulier zelotypa in mulierem
et flagellum linguae omnibus communicans.
sicut boum iugum quod mouetur ita et mulier nequam;
qui tenet illam quasi qui apprehendat scorpionem.
mulier ebriosa ira magna et contumelia,
et turpitudo illius non tegetur.
fornicatio mulieris in extollentia oculorum
et in palpebris illius agnoscetur.
in filia peruicaci firma custodiam
ne inuenta occasione utatur sibi.
ab omni irreuerentia oculorum eius caue
et ne mireris si te neglexerit.
sicut uiator sitiens ad fontem os aperiet
et ab omni aqua proxima bibet
et contra omnem palum sedebit
et contra omnem sagittam aperiet pharetram donec deficiat.
gratia mulieris sedulae delectabit uirum suum,
et ossa illius impinguabit disciplina illius.
datum Dei est mulier sensata et tacita;
non est commutatio eruditae animae.
gratia super gratiam mulier sancta et pudorata;
omnis autem ponderatio non est digna continentis animae.
sicut sol oriens mundo in altissimis Dei
sic mulieris bonae species in ornamentum domus eius.
lucerna splendens super candelabrum sanctum
et species faciei super staturam stabilem;
columnae aureae super bases argenteas
et pedes speciosi super plantas stabiles mulieris.
fundamenta aeterna supra petram solidam
et mandata Dei in corde mulieris sanctae.
in duobus contristatum est cor meum,
et in tertio iracundia mihi aduenit:
uir bellator deficiens per inopiam
et uir sensatus contemptus
et qui transgreditur a iustitia ad peccatum;
Deus parabit eum ad romphaeam.
duae species difficiles et periculosae mihi apparuerunt:
difficile eruitur negotians a neglegentia,
et non iustificabitur caupo a peccatis. (26.1-28)


filia patri est abscondita uigilia,
et sollicitudo eius aufert somnum:
in adulescentia sua ne forte adulta efficiatur;
uiro nuptum locata ne odibilis fiat;
ne quando polluatur in uirginitate sua
et in paternis suis grauida inueniatur;
ne forte uiro desponsata transgrediatur
aut cum eo commorata ne sterilis inueniatur.
super filiam immodestam confirma custodiam
ne quando faciat te in opprobrium uenire inimicis
in detractionem in ciuitate et obiectionem plebis
et confundat te in multitudine populi.
omni homini ne det speciem
et in medio mulierum non commoretur;
de uestimentis enim procedit tinea,
et a muliere iniquitas mulieris. (42.9-13)