6/21/2021

hypergamia

 
in hoc tractatu disseritur quid hypergamia sit et faciat, quae recte dicitur esse is appetitus quo femina uiro quam optimo nubere (uel potius, concumbere?) cupit. uirum optimum autem duobus modis dico: primum meliorem quam ceteros uiros, secundum meliorem quam ipsam feminam. id autem quod maxime memoro, haec thesis quod femina appetitum monogamiae habet negatur et potius fauetur huic quod femina re uera appetitum hypergamiae habet. scilicet uir dicitur appetitum polygamiae habere, quam thesim nisi demens nemo neget. etiam appetitus dicens uocabulum cum cura eligo: nam ei appetitus, sicut omnes appetitus, rationi subiiciendi sunt.

6/18/2021

quod multi uiri conubium inire nolunt

 
in hoc tractatu et hoc et hoc disseritur de eo quod uiri amatrices feministicas et progressiuisticas non cupiunt. etiam, ut in hoc tractatu refertur, multi uiri anguntur si uxor quae pecunia in familiam uenit eius pecuniae plus quam quadraginta partes centesimas infert, quem angorem huius tractatus scriptrix malum haud recte existimat.
  
in hoc tractatu autem disseritur de eo quod uiri conubium inire ideo nolunt quod iis leges et iudicia nocent.  
 
ex hoc tractatu autem, in quo quoque disseritur cur uiri conubium inire nolint, quamquam multa haud recte dicta esse mihi uidentur tamen hanc sententiam memoro: "uiri dixerunt conubii non ineundi unum commodum esse hoc quod si conubium ineant sibi ab amatrice uxore nunc facta praecipiatur quid faciendum sit." sic saltem haec agnoscuntur primum quod hoc aeuo hoc quod uir feminae pareat conubii elementum esse late putatur secundum quod uiri feminis parere nolunt. 
 
in hoc tractatu disseritur cur feminae quartum uel quintum uitae decennium agentes uirum allicere non possint, praesertim quod tales feminae iis quae annis prioribus elegerant se uiris taetras fecerunt et quod ex moribus publicis et legibus uerisimile est quod femina uiro periculi et damni quam commodi plus inferet.

etiam uiri sciunt quid feminae, ut in illo tractatu quarto refertur, a marito poscant.

6/15/2021

puellarum corruptio

 
in hoc tractatu disseritur quomodo paruuli praesertim puellae per hoc quod ante aetatem opportunam ad res sexuales exponuntur in animo et in corpore corrumpantur. in eum tractatum Anna Bernarda hic et Ioannes Zulsdorfus sacerdos hic et eius blogi qui "mundabor" appellatur scriptor hic commentaria imposuerunt.

6/14/2021

feminae in ciuitatibus communisticis natae de rebus nouis disserunt

 
femina quae in Sinis nata nunc in Virginia incolit, ut hic exhibetur, disserit quomodo quae res nouae hac aetate in his ciuitatibus foederatis fiunt eae illis quas ipsa puella in Sinis uidit similes sint.
 
femina quae in Corea septentrionali nata in Vniuersitate Columbiana discipula facta est, ut hic exhibetur, disserit quomodo hae ciuitates foederatae Coreae septentrionali similiter uel peius se habent: "Americam ita differre arbitrata eram et simpliciter [ei] quod in Corea sepentrionali uideram tantam similitudinem uidi et de hac re publica angi incipiebam" "[quidam quales condiscipuli Columbiani sunt] in abalienandae omnis libertatis studio animum consumunt" "quo hinc imus?....rei publicae nostrae tempus futurum tam miserum est quam Coreae septentrionalis nisi nunc ipsum consurgemus."

6/02/2021

quattuor educandorum paruulorum modi

 
proponitur hic theoria quod educandorum paruulorum sunt hi quattuor modi: primum imperio solo et eo sic uti ut neque ad paruuli rationem neque ad eius animum umquam allocutio fiat, secundum et imperio uti et paruuli rationemque animumque alloqui, tertium imperium exhibere sed non exercere, quartum in paruuli uita non uersari. ut igitur uocabulis Aristotelicis dicam, primum quidem et tertium extrema et uitia sunt, id est, nimis imperio fidere et parum imperio fidere, secundum autem medium et uirtus est, id est, ex ratione imperio fidere ac facere ut parens et paruulus inter se bono animo sint. quartum autem re uera paruuli educatio dici uix potest.
 
puto hos quattuor modos ad praeceptoris quoque officium pertinere.

6/01/2021

sancti Pii papae V constitutio "horrendum illud scelus", anno 1568 edita

 
in huius libri pagina 476 est sancti Pii papae V constitutio "horrendum illud scelus" quam Ioannes Zulsdorfus sacerdos hic memorat:
 
"horrendum illud scelus quo pollutae foedataeque ciuitates tremendo Dei iudicio conflagrarunt acerbissimum nobis dolorem intulit grauiterque animum nostrum commouet ut ad illud quantum potest comprimendum studia nostra conferamus. sane Lateranensi Concilio dignoscitur constitutum ut quicumque clerici illa incontinentia quae contra naturam est propter quam ira Dei uenit in filios diffidentiae deprehensi fuerint laborare a clero deiiciantur uel ad agendam in monasteriis paenitentiam detrudantur. uerum ne tanti flagitii contagium impunitatis spe quae maxima peccandi illecebra est fidentius inualescat clericos huius nefarii criminis reos grauius ulciscendos deliberauimus ut qui animae interitum non horrescunt hos certe deterreat ciuilium legum uindex gladius saecularis. itaque quod nos iam in ipso pontificatus nostri principio hac de re decreuimus plenius nunc fortiusque persequi intendentes omnes et quoscumque presbyteros et alios clericos saeculares et regulares cuiuscumque gradus et dignitatis tam dirum nefas exercentes omni priuilegio clericali omnique officio dignitate et beneficio ecclesiastico praesentis canonis auctoritate priuamus ita quod per iudicem ecclesiasticum degradati potestati statim saeculari tradantur qui de eis illud idem capiat supplicium quod in laicos hoc in exitio deuolutos legitimis reperitur sanctionibus constitutum. nulli ergo et cetera."

5/31/2021

discipulorum opus iudicare et alia

 
Ioannes Trotter hic de iudicando discipulorum opere et aliis erudiendi partibus disserit. sententiae memoria dignissimae:
 
"discipuli a praeceptoribus mollibus minus discunt."
 
"per decennium in lyceis munere fungens uidi hanc suasionem constantem ut scriptioque lectioque enotatioque minuatur et tempus acceptandi operis seri extendatur et operis onera leuia fiant et tentationum grauitas diluatur et, id quod maxime fundamento est, nullus discipulus defecisse iudicetur....ad haec inclinationis crescentis inueniri possunt radices in generationibus eorum qui ex populi more adducuntur ut de se semper bona numquam mala sentiant et in institutionis mutatione gradali qua ab modo qui facultatis normis agitur ad modum qui emptoribus seruit itum est. consumptorismo populum circumueniente scholae nostrae existimationis et placationis quam eruditionis studiosiores factae sunt" 
 
"scholae longius ab facultatis normis mouentur. si in quolibet lyceo in praeceptorum exercitia professionalia ambulaueris non colloquium in quo uel tractetur quibus artibus opus discipuli in tempus futurum incertum habituri sint uel facultates ad quas adipiscendas discipuli laborent suo quaeque nomine tractentur audies sed est pompa strategematum nouorum quibus efficiatur ut discipuli sine labore discant. nam scholae pseudophilosophiam studii innati adsciuerunt hanc qua putatur quod si discipuli discendo non dediti sunt ita est propterea quod nos non fecimus ut ea in quibus discipuli collocati sunt satis delectationis habeant satis animos teneant satis tuta sint uel, id quod in institutione ad omnia respondetur, propterea quod nos non comprehendimus quibus modis pueri puellaeque hodierni quibus animus rebus electronicis distrahitur discant et ideo non satis technologiae nouae inseruimus."

5/18/2021

sanctus Ioannes Chrysostomus de Eucharistia

 
sanctus Ioannes Chrysostomus, ut hic exhibetur, de quo hic ab Ioanne Zulsdorfo sacerdote didici, in sermone 82(83).6 de sumenda Eucharistia disserit.

5/10/2021

Nicolaus Machiauellus

 
exhibetur hic argumentatio quod Nicolai Machiauelli philosophia re uera malitiosa est.

4/20/2021

Christiani patientes

 
Alexander Magister hic de nouem hominibus, qui propterea quod Hongcongi libertatem defenderant in carcerem nuper missi sunt, inter quos quinque Catholici sunt, disserit. 
 
ut hic refertur, alium uirum Aegyptium et Christianum ciuitatis Mahumetisticae fautores interfecerunt.

haec facta sunt

 
haec relatio anno 2017 edita est et hic conuentus anni 2019 mense Octobri factus est. deinde eo anno exeunte nouoque incipiente contagium nouum apparuit.
 
gratias Annae Bernardae, quae haec quoque exponit.
 

4/12/2021

quid erga Mahumetistas mala patientes faciendum sit


Taylor Marescallus philosophiae doctor hic in hanc quaestionem disserit quid Christianis erga Mahumetistas mala in patria sua patientes et in Christianorum patriam fugere cupientes faciendum sit. 

4/09/2021

Annae Bernardae sententiae

 
Anna Bernarda hic et hic et hic et hic de naturis masculina femininaque et feminismo et rebus sexualibus disserit, ex quibus tractatibus haec mihi praecipue memorabilia uidentur: in primo quidem "oportetne uxores maritis subiici, ut sanctus Paulus exhortatur? ecastor recte dicis oportere. totum diem omni die....cur sanctus Paulus digrediens uxores specialiter monuerit ut meminissent se maritis subiicere, causa est haec quod feminae labi magis solent in rixandi cupidinem qua nec de ulla re nisi de se cogitent nec moleste imperare desinant" in secundo autem "CVR nunc et semper sacerdotium ordinatum uirorum proprium est?...uirilitatis essentia est initium facere. femininitatis essentia est respondere....est VNVM MOMENTVM TEMPORIS SOLVM quo Deus...homini permittat ut initiatoris (uirilis) partem agat....eo momento temporis quo Hostia et Calix consecrantur....sacerdos cubita arae imponit propterea quod ara CVBILE CONIVGALE est, et consecrationis actus est inter Deum et hominem unionis nuptialis consummatio est, sed tunc temporis Deus adeo totaliter perfecte se demittit ut Deus per unum momentum temporis solum ad uiri uerba consecratoria dicentis actum uirilem et initiatorium responsor femininus fiat....ut fiat hoc momentum temporis quo Deus pius ad hominem se demittit necesse est ut homo initiator uir sit, super et supra Deum suum se inclinans, Deum qui respondet et perfecte accipiendi capax in ara iacet. semper necesse est ut sit ea naturarum uirilis et femininae contrarietas ea iuxtapositio. si Deus tunc temporis se usque ad id quod femininum est demittet ita esse non potest ut femina ad aram sit, propterea quod femina naturae uirilis imago esse non potest" in tertio autem "hominum homosexualium osculantium saltantium se exhibentium conspectus totus hominibus normalibus fugam et nauseam infert....uiri heterosexuales cum cinaedis conuersari nolunt nedum ab eis iniuriam per uerba animo illatam pati. finis. uiri heterosexuales, ex causis claris, a cinaedis quam etiam a feminis imperiosis et litigiosis celerius fugient....[ut res nostrae melius se habeant] clauis, ut ita dicam, est effeminantiam morbidam nobis omnibus inculcatam uincere et id quod ante populi nostri mores corruptos homines talibus hominibus [cinaedis] faciebant iterum facere incipere: eos expellere. eos eiice" in quarto autem "id quod sanctum est uelamus....Tabernaculum uelatur....Calix uelatur....et quid aliud uelandum est? feminae. cur? propterea quod feminae uitae in utero uasa et receptacula sunt....nunc quomodo hoc sacerdoti se inclinanti et cubita arae imponenti sic amplexum coniugalem imitanti nectatur. nam maritus amplexu coniugali cum uxore corporibus ut decet (facies quidem ad faciem marito superiacente uersa coniuges concumbentes decet; nam alia, si minime male fiunt, ab ordine deficiunt et, si pessime fiunt, peccata grauia sunt) sic positis utens VXORIS CORPVS CORPORE SVO VELAT. sacerdos autem cubita arae in consecratione imponens ex proprio horum uerborum sensu DOMINI NOSTRI CORPVS CORPORE SVO VELAT. et memento Missam rem actualem MAIOREM esse et mariti uxorisque amplexum coniugalem rem actualem MINOREM esse quae genus humanum ad Dominum nostrum et Missam uertat."

feminismus

 
Eua Flardingerbroca hic de feminismo disserit. tamen feminismum modernum uituperans putare uidetur eum a feminismo uetustiore et meliore alium esse. eheu, Eua; nam uides quam taeter hac aetate feminismus factus sit, sed feminismus unus est, et si re uera te populumque tuum feminismo moderno liberare uis saeculorum priorum feminismus quoque reiiciendus est.

nescio autem quid de hoc cinematio putandum sit.

4/07/2021

birota


hic exhibetur de birota poema anno Domini 1899 Latine scriptum.

iterum de scribendo


iterum, ut hic refertur, indagatio hanc thesim fulcit quod manu quam electronice scribere cerebro magis prodest.

fides Christiana in Sinis

 
hic refertur quod in Sinis Christiani quasi in carceribus mobilibus tenentur. 
 
Benedictus Rogeriades hic disserit quid pars communistica Sinensis faciat ut Christianis obstet et eorum fidem deleat.
 
de cultu diuino haec pars communistica Sinensis decreuit exempli gratia "societates religiosas oportet partis communisticae Sinensis principia et regulas disseminare". 
 
Bernardus Cerebellaris sacerdos hic disserit quomodo ecclesia Catholica in Sinis se habeat.

2/11/2021

harum foederatarum ciuitatum ordo summus et pars communistica Sinensis

 
Lucus Faber in hoc tractatu sic argumentatur quod in his ciuitatibus foederatis qui homines res politicas et pecuniarias et technologicas et institutionis tertiariae et ceteras regunt ii homines ex eo quod regimini communistico Sinensi cooperantur diuitias sibi adipiscuntur et id regimen exemplum et amicum esse existimant et id populo Americano antehabent: "per annorum decades ii qui in America regulas edunt et is ordo qui societates incorporatas regit dixerunt se Sinas aemulas esse existimare, sed quem ordinem summum Friedmannus uerbis expressit is ordo existimabat illuminatam autocratiam Sinensem amicam et etiam exemplum esse, quod haud mirum erat, dato quod eis pars communistica Sinensis fons potestatis et diuitiarum et honoris facta est." "oligarchia Sinis studiosa cum ea ciuitate ex qua diuitias et potestatem et honorem haurit non contendit sed eis autocratia Sinensis exemplo est" "oligarchi Americani...existimant necessitudinem cum Sinis suam sibi contra conciues suos scuto et gladio esse. ut triginta tyranni Athenienses sic ii non simpliciter systema politicum quo naturalia omnium ciuium iura a creatore nostro data agnoscuntur contemnunt sed specialiter hanc sententiam despiciunt quod iis quos regunt ac sibi eadem iura sunt. ecce nuper hanc sententiam, quod loquendi libertatem solummodo iis qui illuminati pauci modo idoneo eo uti sciunt esse oportet, obseruare coeperunt. ut Critias et pars Lacedaemoni studiosa sic oligarchi Americani noui credunt iis quae per democratiam male gesta sint ius potestatis sibi solis proprium probari--et potestati externae qua ad delendos conciues suos adiuuentur cooperantes libenter regunt" "et propterea quod uerum erat quod Sinae ordinis Sinis studiosi potestatis fons erant, nouum contagium coronarium Vuhani ortum ad ducendam alapam finalem adhibitum est. ergo Americanos praedam fecit ordo summus et democratiae aduersarius qui contagio coronario usus est ad deprimendos eorum animos et ad deuastandas paruas societates negotiatorias et ad relinquendos eos hominibus seditiosis qui furari et urere et interficere sinantur expositos et ad eorum paruulos a schola et homines morientes a complexu carissimorum ultimo prohibendos et ad efficiendum ut res gestae et mores et consortium Americanum nefasta uideantur et ad calumniandam ciuitatem in qua studium et odium erga homines ex cutis colore systematice haberi dicuntur ut causa praetendatur cur Americani nullo crimine egregio defamati re uera quae tormenta quasi inferna iis imponenda ii qui in rebus priuatis et publicis pro ordine summo agunt iam parauerant ea tormenta meruerint."

2/02/2021

gnosticismus et systemata politica moderna

 
Eduardus Feser philosophiae doctor hic disserit quid sit gnosticismus et quomodo multa systemata politica moderna sint gnosticismi species. dicit has sententias gnosticismo inesse primam quod hic ordo materialis tam malus est ut non redimi possit sed delendus uel effugiendus sit secundam quod ad hoc ut per phantasmata ad rem ueram perueniatur necessaria est quaedam scientia plerumque occulta tertiam quod iis qui illam scientiam habent et iis qui non habent nulla sunt communia quibus cooperentur quartam quod ea quae exspectationibus gnosticis contraria contingunt sentiuntur non ut eas exspectationes dubias faciant sed ut ordinis materialis malitiam demonstrent quintam quod propterea quod ordo materialis non bonus sed malus existimatur multa quae ab hominibus non gnosticis bona existimantur mala existimantur et multa quae ab hominibus non gnosticis mala existimantur bona existimantur sextam quod erit uictoria finalis qua ab ordine malo libertas efficiatur. inter gnosticismi species modernas Eduardus Feser censet generum humanorum theoriam criticam et euigilationem et eum qui Q littera sine nomine appellatur.

1/30/2021

ordines ecclesiastici minores

 
hic et hic disseritur de ordinibus ecclesiasticis minoribus.

1/25/2021

exercitatio corporalis

 
huic tractatui inest thesis quod ad salutem corpoream operum quotidianorum motio quam exercitatio gymnastica magis fert.
 
Daniel Libermannus professor Haruardianus hic notat quod qui homines uiuendi modo antiquissimo utuntur ii quoque die circiter quinque milia passuum ambulant, quod motio corporalis qualiscumque est prodest, quod sedere non ex se nocet sed nocere potest quando non intermittitur uel quando sedile fulcimentum dorsuale habet, quod modo recto currere genibus non nocet, quod octo horas quaque nocte dormire necesse non est sed sex uel septem satis esse possunt, quod qui homines ui electrica non utuntur ii quam Americani non minus dormiunt.

1/12/2021

qui cibi plurima alimenta habent


qui cibi plurima alimenta habent eorum ciborum hunc indicem Canalis Emissorius Britannicus edidit.
 
hi decem optimi sunt:
10. lutianus
9. holerum quae radicem singularem habent folia
8. adeps porcinus
7. beta uulgaris cicla
6. peponis semina
5. saluiae Hispanicae uel chiae semina
4. piscis pleuronectiformis
3. sebastes marinus
2. annona cherimola
1. amygdalum

12/30/2020

duces politici in Anglia et Francia et Mexico contra fidem Catholicam agentes

 
hic Declanus Loiguirius narrat quae duces politici in Anglia et Francia et Mexico contra fidem Catholicam fecerint, ut monstret qualia duces politici in his ciuitatibus foederatis fortasse facturi sint.

12/11/2020

in patriarchiae defensionem

 
R. V. Iuuenculus hic patriarchiam defendit. inter alia haec noto.
 
dicitur patriarchia ex fide Christiana sic mutata esse ut ordinem et energiam seruans magis aequalitariana et spiritalis facta sit. nam patriarchia Christiana non solummodo nobilium sed omnium est atque et mariti in uxorem iura seruat et uxoris in maritum iura addit. hic conferri potest sanctus Augustinus dicens "hinc itaque etiam pax domestica oritur, id est, ordinata imperandi oboediendique concordia cohabitantium. imperant enim qui consulunt sicut uir uxori parentes filiis domini seruis. oboediunt autem quibus consulitur sicut mulieres maritis filii parentibus serui dominis. sed in domo iusti uiuentis ex fide et adhuc ab illa caelesti ciuitate peregrinantis etiam qui imperant seruiunt eis quibus uidentur imperare. neque enim dominandi cupiditate imperant sed officio consulendi nec principandi superbia sed prouidendi misericordia" (De ciuitate Dei 19.14).  
 
distinguitur inter appetitum animalisticum et cultum humanum, qui sic inter se contrarii esse possunt ut hominis indiuidui appetitus animalisticus reprimendus est ut consortium floreat, et eius repressionis pars necessaria est postulare ut femina antequam pariat uiro indiuiduo nubat. id est, cultus humanus constitui non potest nisi feminae tali regula tenentur. simul patriarchia postulat ut uiri liberos suos et eorum matrem sustentent, quod appetitui animalistico masculino contrarium est; nam, ut addo, appetitus animalisticus masculinus est quam plurimos liberos ex quam plurimis feminis gignere. sic et feminae et uiri talibus regulis tenentur, qualibus regulis cultus humanus oriri et augeri possit. ex iis regulis, ex quibus patriarchia constat, cultus humanus oritur neque aliter oriri potest.

12/05/2020

hominum qui aetatibus praeteritis uixerunt imagines

 
in hoc cinematio exhibentur opera Rebeccae Saladinae quae ex hominum qui aetatibus praeteritis uixerunt imaginibus excogitat qualem speciem ii haberent si hodie uiuerent.
 

societates commerciales ueterrimae

 
ut hic refertur, deuersorium Iaponicum quod Nissiyama Onsen Keiunkan appellatur anno Domini 705 conditum societas commercialis ueterrima esse dicitur, et societas Finnica nomine Stora Enso societas obnoxietatis limitatae incorporata ueterrima.
 
hic quoque disseritur de ueterrimis societatibus commercialibus Iaponicis exempli gratia ea quae Ichiua appellatur.

12/01/2020

genus barocum

 
ecclesia sanctissimi nominis Iesu hic.
 
basilica sanctorum Celsi et Iuliani hic.
 
ecclesiae sanctae Catharinae et Iesu hic.

11/27/2020

sanctus Augustinus de Iuda Iscariote

 
[Iesus] habuit inter eos unum quo malo utens bene et suae passionis dispositum impleret et ecclesiae suae tolerandum malorum praeberet exemplum. [De ciuitate Dei 18.49]

11/24/2020

sanctus Augustinus de androgynis


Deus enim creator est omnium qui ubi et quando creari quid oporteat uel oportuerit ipse nouit sciens uniuersitatis pulchritudinem quarum partium uel similitudine uel diuersitate contexat. sed qui totum inspicere non potest tanquam deformitate partis offenditur quoniam cui congruat et quo referatur ignorat. pluribus quam quinis digitis in manibus et pedibus nasci homines nouimus et haec leuior est quam illa distantia sed tamen absit ut quis ita desipiat ut existimet in numero humanorum digitorum errasse Creatorem quamuis nesciens cur hoc fecerit. ita etsi maior diuersitas oriatur scit ille quid egerit cuius opera iuste nemo reprehendit. apud Hipponem-Diarrhytum est homo quasi lunatas habens plantas et in eis binos tantummodo digitos similes et manus. si aliqua gens talis esset illi curiosae atque mirabili adderetur historiae. num igitur istum propter hoc negabimus ex uno illo qui primus creatus est esse propagatum? androgyni quos etiam Hermaphroditos nuncupant quamuis admodum rari sint difficile est tamen ut temporibus desint in quibus sic uterque sexus apparet ut ex quo potius debeant accipere nomen incertum sit; a meliore tamen, hoc est a masculino, ut appellarentur loquendi consuetudo praeualuit. nam nemo unquam androgynaecas aut Hermaphroditas nuncupauit. ante annos aliquot nostra certe memoria in oriente duplex homo natus est superioribus membris inferioribus simplex; nam duo erant capita duo pectora quatuor manus; uenter autem unus et pedes duo sicut uni homini et tam diu uixit ut multos ad eum uidendum fama contraheret. quis autem omnes commemorare possit humanos fetus longe dissimiles his ex quibus eos natos esse certissimum est? (De ciuitate Dei 16.8)

11/20/2020

tabula picta nomine feminae aulicae

 
hic Naeelia Riana de tabula picta nomine feminis aulicis disserit.
 

11/19/2020

farina auenacea


hic disseritur quomodo athletae farinam auenaceam parent.

11/02/2020

Caroli Mariae Vicanati archiepiscopi opera


Caroli Mariae Vicanati archiepiscopi epistola prior ad Donaldum Trumpum praesidem hic est et altera hic.

eiusdem archiepiscopi epistola in qua disseritur quomodo problematum ecclesiasticorum recentiorum radices concilio Vaticano secundo insint hic est.

10/17/2020

quomodo fiat ut uiri animo bono sint

 
refertur hic indagatio indicans quod ad efficiendum ut uir animo bono sit maximum confert hoc quod ei munus suum placeat.

10/13/2020

rerum praeteritarum obliuisci periculosum est

 
Ricardus Cipolla sacerdos haec, quae hic in eo blogo qui "Rorate caeli" dicitur referuntur, in Nouo Portu in ecclesia sancti Stanislai praedicauit: "rerum praeteritarum obliuisci ualde periculosum est....nam unde ueneris nescire efficit ut quis hodie sis intellegere difficile sit. res praeteritas non nouisse est sub talium hominum potestate se ponere, quales homines de rebus praeteritis fabulas fingant ut de iis quae actu sunt existimationes suas omnibus imponant ut causam suam quam supra res praeteritas esse asserunt prouehant."

10/12/2020

iterum de oeconomiae et conuersationis prohibitione


Ioannes Naugulus sacerdos hic in eo blogo qui "Rorate caeli" dicitur iterum disserit quomodo oeconomiae et conuersationis prohibitio legi naturali contraria sit.

9/30/2020

scientia materialis et fides Catholica


hic in eo blogo qui "Rorate caeli" dicitur Paulus Robertulius sacerdos disserit quomodo fides Catholica et scientia materialis utraque ad alteram se habeant et quomodo liber Genesis intellegi possit.

9/14/2020

utrum et cur et quomodo Americanorum numerum augeri oporteat

 
Matthaeus Ecclesias hic argumentatur Americanorum numerum augeri oportere et quomodo id prospere effici possit. ei consentio praecipue de his sententiis primum quod ciuitas communistica Sinensis maligna est et ulla alia ciuitate grauius cum his ciuitatibus foederatis contendit, secundum quod in permittendo ut aduenae in has ciuitates se transferant necesse est non omnibus permittere sed cum cura eligere, tertium quod necesse non est quod hominum numerus auctus terram aquas aerem et cetera corrumpat. 
 
atqui quamquam Matthaeus aliquid boni i.e. hominum numerum auctum propter causam idoneam i.e. ut cum ciuitate communistica Sinensi contendamus cupere uidetur tamen suspicor eum re uera hominum numerum auctum propter causas non idoneas cupere. nam is in hoc quod feminae quam uolunt pauciores paruulos pariunt magnum problema uidet. et ad soluendum id problema hortatur ut absentia mercenaria et paruulorum cura publica augeantur. nihil igitur Matthaeus dicit nisi hoc quod oportet plures opes feminis tradi ut feminae ea quae cupiunt habeant. ibi igitur nihil est nisi feminismus.   
 
re uera ad adducendos homines ut plures paruulos gignant ea quae Matthaeus proponit necessaria non sunt. immo non alia necessaria sunt praeterquam quod feminae primum paruulos extra conubium non habeant secundum postquam nupserunt in conubio maneant tertium extra familiam non munere fungantur. fateor ut plerique uiri familiam ea quam ipsi merent pecunia sola sustentare possint multa facienda uel mutanda esse.
 
etiam timeo ne domiciliorum in regionibus suburbanis aedificatorum numerus auctus ipsa ea quae in iis regionibus amoena sunt deleat. etiam de eo quod de aduenis re uera conseruatistis dirum est i.e. aliorum morum illatione Matthaeus nihil dicit.  
 
ut breuiter dicam, Matthaeus problema recte monstrat sed non solutiones idoneas proponit.

8/24/2020

paruulorum institutio


Ioannes Zulsdorfus sacerdos de paruulorum institutione scholisque Catholicis nonnulla magna hic notat.

8/21/2020

exorcista de notis corporalibus


hic apud Ioannem Zulsdorfum sacerdotem exorcista de notis corporalibus disserit.

8/19/2020

saltatrix et carmen


scio nec quis sit haec saltatrix nec quid Iaponice dicatur, sed quam contagiosum carmen!

8/18/2020

contra feminarum suffragium tractatus


hic Michael Guarennus Dauidulides de feminarum Americanarum suffragio disserit. praecipue animaduerto Candidam Iuuenculam disserentem de moribus femineis qui ab ea feminas duces bonas efficere dicuntur sed mihi uidentur feminas potestate politica indignas facere, in cuius sententiae meae euidentiam est hoc quod, sicut Michael narrat, ex quo tempore feminae Americanae suffragium acceperunt iam pridem hae ciuitates foederatae corrumpuntur. scilicet etiam ante feminarum suffragium constitutum hae ciuitates foederatae problemata habebant, sed post feminarum suffragium constitutum problemata multo grauiora facta sunt. neque hic ego uel Michael ratiocinamur "post hoc, ergo propter hoc". nam Michael argumentationes exhibet.

biblia sacra usta


ut hic refertur, bibliorum sacrorum unum exemplum uel duo homines Portlandiae in Oregonia tumultuantes usserunt.

8/12/2020

ecclesia in domus cella superiore


in blogo qui "Rorate caeli" dicitur hic disseritur de domus Amstelodamensis cella superiore quae aetate priore qua reformatores falsi Catholicos persequebantur ecclesia erat et nunc in usu seruatur ut a philotheoris uisitetur sed fortasse claudetur.

Marcus Terentius Varro de morborum causis (Res rusticae 1.2)


a[d]uertendum etiam si qua erunt loca palustria et propter easdem causas et quod [arescunt] crescunt animalia quaedam minuta quae non possunt oculi consequi et per aera intus in corpus per os ac nares perueniunt atque efficiunt difficilis morbos.

8/11/2020

praeda Chicagi nuper capta


Ariel Adamulides qui pro societate quae "Vitae Nigrae Attinent" dicitur munere fungitur hic de praeda Chicagi nuper capta dixisse refertur "non angor si quis decernit ab taberna Guccia uel Macia uel Nices praedam capere; nam ita efficitur ut is manducet. ita efficitur ut is uestes habeat." et "ea compensatio est. quicquid ii capere uolebant capere eis licet propterea quod hae societates assecurantiam habent."

sanctus Augustinus ad homines tumultuantes


Ioannes Zulsdorfus hic refert quod cum circiter anno Domini 400 quendam militem qui malum graue fortasse homicidium fecerat oppidani tumultuantes interfecissent et praeterea ampliorem ultionem cuperent ad eos sanctus Augustinus hunc sermonem (302) in solemnitate sancti Laurentii martyris locutus est:

mutandus est qui malus erat; mutatus instruendus est; instructus perseuerare debet. "qui enim perseuerauerit usque in finem hic saluus erit" [Matth. 10.22 et 24.13]. sed dicunt multi mali multa mala. et quid uelles tu? an a malis bona? noli quaerere uuam in spinis; prohibitus es "ex abundantia cordis os loquitur" [Luc. 6.45]. si aliquid potes si tu iam non es malus opta malo ut sit bonus. quid saeuis in malos? "quia mali sunt" inquis. addis te illis saeuiendo in illos. consilium do: displicet tibi malus; non sint duo. reprehendis et adiungeris? auges eius numerum quem condemnas? de malo uis uincere malum? de malitia uincere malitiam? erunt duae malitiae, ambae uincendae. non audis consilium Domini tui per apostolum "noli uinci a malo sed uince in bono malum" [Rom. 12.21]? forte ille peior est; cum et tu sis malus duo tamen mali. ego uellem ut uel unus esset bonus. postremo saeuit usque ad mortem. quid et post mortem ubi ad illum malum iam non peruenit poena et alterius mali tota exercetur malitia? hoc insanire est non uindicare. quid uobis dicam, fratres mei? quid uobis dicam, "non uobis placeant tales"? itane uero de uobis sensurus sum quia placent uobis tales? absit a nobis ut sentiamus ista de uobis. sed parum est ut tales displiceant uobis, parum est; est aliquid quod de uobis exigendum est. ne quis dicat "Deus nouit quia nolui fieri". ecce duas res dixisti: et non feci, et nolui fieri. adhuc parum est. parum est prorsus si noluisti si non etiam prohibuisti. habent mali iudices suos habent potestates suas de quibus apostolus ait "non enim sine causa gladium portat. uindex est enim in iram" sed "ei qui male agit". in iram uindex ei qui male agit. "quod si malum" inquit "feceris time". "non enim sine causa gladium portat. uis autem non timere potestatem? bonum fac et habebis laudem ex illa" [Rom. 13]. "quid ergo" ait aliquis "sanctus Laurentius malum fecerat ut a potestate occideretur?" quomodo in illo impletum est "bonum fac et habebis laudem ex illa" quando propter bonum tantos cruciatus meruit ex illa? si non haberet laudem ex illa hodie non honoraretur non a nobis praedicaretur non tanto praeconio laudaretur. habet ergo laudem ex illa etiam nolente illa. non enim ait apostolus "bonum fac et laudabit te potestas ipsa". bonum enim fecerunt apostoli omnes et martyres, et non eos laudauerunt sed interfecerunt potius potestates. ergo si diceret "bonum fac et laudabit te potestas" deciperet te. modo autem temperauit uerba circumspexit appendit moderatus est circumcidit. discite quod audistis "bonum fac et habebis laudem ex illa" etiam ipsa laudante si bona est. si autem iniqua est mortuus pro fide pro iustitia pro ueritate habebis laudem ex illa etiam saeuiente illa. ex illa enim habebis non ipsa laudante sed ipsa tibi laudis occasionem praebente. ergo bonum fac et habebis et securus eris. sed malus ille tanta fecit tantos oppressit tantos ad mendicitatem egestatemque perduxit. habet iudices suos habet potestates suas. ordinata est res publica. "quae enim sunt a Deo ordinatae sunt" [Rom. 13.1-4]. tu quare saeuis? quam potestatem accepisti nisi quia non sunt ista publica supplicia sed aperta latrocinia? quid enim? considerate in ipsis ordinibus potestatum destinatum supplicio et damnatum cui gladius imminet non licere feriri nisi ab illo qui ad hoc militat. militat quaestionarius; ab illo percutitur damnatus. si damnatum iam supplicio destinatum percutiat exceptor nonne et damnatum occidit et tanquam homicida damnatur? certe quem occidit iam damnatus est iam supplicio destinatus sed inordinate ferire homicidium est. si homicidium est inordinate ferire damnatum quid est, rogo uos, uelle ferire inauditum uelle ferire non iudicatum uelle ferire nulla accepta potestate hominem malum? non enim malos defendimus aut dicimus malos non esse malos. reddent inde rationem qui iudicant. quare de morte aliena tu uis reddere difficultatem rationis qui non portas sarcinam potestatis? liberauit te Deus ut non sis iudex; quid tibi usurpas alienum? de te redde rationem. O Domine, quomodo pupugisti corda saeuientium quando dixisti "qui sine peccato est prior in illam lapidem mittat". uerbo graui et acuto compunctis cordibus conscientias suas agnouerunt et iustitiae praesenti erubuerunt et unus post unum abscedentes solam mulierem miseram reliquerunt. sed non fuit sola rea quia cum illa erat iudex nondum iudicans sed misericordiam praerogans. dimissae sunt enim discedentibus saeuientibus misera et misericordia. et ait illi Dominus "nemo te condemnauit?" respondit "nemo, Domine". "nec ego" inquit "te damnabo. uade et deinceps iam noli peccare" [Ioan. 8.3-11]. sed tanta mihi fecit miles iste. uellem nosse si militares utrum similia non faceres. nec uolumus talia fieri a militibus quibus pauperes opprimuntur; uolumus et ipsos audire euangelium. non enim benefacere prohibet militia sed malitia. uenientes autem milites ad baptismum Ioannis dixerunt "et quid nos faciemus?" ait illis Ioannes "neminem concusseritis; nulli calumniam feceritis; sufficiat uobis stipendium uestrum". et uere, fratres, si tales essent milites felix esset ipsa res publica. sed non solum miles talis esset sed et telonearius talis esset qualis ibi describitur. nam dixerunt ei publicani, id est, telonearii "et nos quid faciemus?" responsum est "nihil amplius exigatis quam constitutum est uobis". correptus est miles correptus est telonearius; corrigatur et prouincialis. habes uniuersalem directam correctionem. quid faciemus omnes? "qui habet duas tunicas communicet cum non habente et qui habet escas similiter faciat" [Luc. 3.11-14]. uolumus ut audiant milites quod praecepit Christus; audiamus et nos. non enim Christus illis est et nobis non est. omnes audiamus et concorditer in pace uiuamus. "oppressit me cum essem negotiator". tu ipsum negotium bene egisti? in ipso negotio fraudem non fecisti? in ipso negotio falsum non iurasti? non dixisti "per illum qui me traiecit per ipsum mare quia tanti emi quod non tanti emisti"? fratres, dico uobis expresse et quantum Dominus donat libere, non saeuiunt in malos nisi mali. alia est potestatis necessitas. nam iudex plerumque cogitur eximere gladium et ferire nolens. quantum enim ad ipsum pertinet, uolebat seruare sententiam incruentam sed perire noluit forte publicam disciplinam. pertinuit ad eius professionem ad eius potestatem ad eius necessitatem. ad te quid pertinet nisi rogare Deum "libera nos a malo" [Matth. 6.13]? O qui dixisti "libera nos a malo" liberet te Deus a te ipso. ad summam, fratres, quid uitemus? omnes Christiani sumus. nos etiam maioris periculi sarcinam sustinemus. saepe de nobis dicitur "iuit ad illam potestatem" et quid quaerit episcopus cum illa potestate? et tamen omnes nostis quia uestrae necessitates nos cogunt uenire quo nolumus: obseruare ante ostium stare intrantibus dignis et indignis exspectare nuntiari uix aliquando admitti ferre humilitates rogare aliquando impetrare aliquando tristes abscedere. quis uellet haec pati nisi cogeremur? dimittamur, non illa patiamur; nemo nos cogat; ecce concedatur nobis; date nobis ferias huius rei. rogamus uos obsecramus uos; nemo nos cogat. nolumus habere rationem cum potestatibus; nouit ille quia cogimur. et ipsas potestates sic habemus quomodo Christianos habere debemus si Christianos in eadem potestate inuenimus et paganos quomodo paganos habere debemus omnibus bona uolentes. sed "moneam" inquit "potestates ut bona faciant". uobis praesentibus monituri sumus? scitis si monuimus? nescitis siue fecerimus siue non fecerimus. hoc noui quia nescitis et temere iudicatis. tamen, fratres mei, obsecro uos, de potestatibus potest mihi dici "moneret illum et bona faceret". et respondeo ego "monui sed non me audiuit". et ibi monui ubi tu non audisti. populum quis monet in parte? uel potuimus unum hominem in parte admonere et dicere "sic age uel sic age" ubi alius nullus esset. quis ducat populum in partem et nullo sciente moneat populum? ista necessitas nos coegit talia uobis loqui ne malam rationem reddamus Deo de uobis. ne dicatur nobis "tu moneres tu dares; ego exigerem" [Luc. 19.23]. auertite ergo uos ergo omnino auertite uos ab istis cruentis factis. non ad uos pertineat cum talia uidetis et auditis nisi misereri. sed malus mortuus est. bis dolendus est quia et mortuus et malus. bis dolendus quia bis mortuus et temporaliter et in aeternum. nam si bonus mortuus esset affectu humano doleremus quia deseruit nos quia uolebamus eum nobiscum uiuere. mali plus dolendi sunt quia post hanc uitam a poenis aeternis excipiuntur. dolere ergo ad uos pertineat, fratres mei, dolere ad uos pertineat non saeuire. sed parum est, ut dixi, parum est ut non faciatis parum est ut doleatis nisi etiam ea quae ad populi pertinent potestatem pro uiribus uestris prohibeatis. non dico, fratres, quia potest aliquis uestrum exire et populum prohibere--hoc nec nos possumus--sed unusquisque in domo sua filium suum servum suum amicum suum uicinum suum clientem suum minorem suum. agite cum illis ut ista non faciant. quibus potestis suadete et in quos potestatem habetis seueritatem adhibete. unum scio quod omnes mecum sciunt in hac ciuitate multas inueniri domos in quibus non sit uel unus paganus, nullam domum inueniri ubi non sint Christiani. et si discutiatur diligenter nulla domus inuenitur ubi non plures Christiani sint quam pagani. uerum est; consentitis. uidetis ergo quia mala non fierent si Christiani nollent. non est quid respondeatur. occulta mala possent fieri, publica non possent prohibentibus Christianis quia unusquisque teneret seruum suum unusquisque teneret filium suum; adolescentem domaret seueritas patris seueritas patrui seueritas magistri seueritas boni uicini seueritas correctionis maioris ipsius. haec si sic agerentur non multum nos mala contristarent. fratres mei, iram Dei timeo. Deus non timet turbas. quam cito dicitur "quod populus fecit fecerit. quis est qui uindicet populum?" itane, quis est? nec Deus? timuit enim Deus uniuersum mundum quando fecit diluuium? timuit tot ciuitates Sodomae et Gomorrhae quando caelesti deleuit igne? nolo iam dicere de praesentibus malis quanta et ubi facta sunt et quae secuta sunt; nolo commemorare ne uidear insultare. numquid in ira sua seiunxit Deus eos qui faciebant ab eis qui non faciebant? sed iunxit eos qui faciebant cum eis qui non prohibebant. explicemus ergo aliquando sermonem, fratres mei. hortamur uos obsecramus uos per Dominum et eius mansuetudinem ut mansuete uiuatis pacifice uiuatis, potestates facere quod ad illas pertinet unde Deo et maioribus suis redditurae sunt rationem pacifice permittatis, quotiescumque petendum est honorifice et pacifice petatis. cum his qui mala faciunt et infeliciter atque inordinate saeuiunt non uos misceatis; non talibus factis uel spectandis interesse cupiatis. sed quantum potestis quisque in domo sua et in uicinia sua cum eo cum quo habet alicuius necessitudinis et caritatis uinculum moneatis suadeatis doceatis corripiatis comminationibus etiam quibuslibet a tantis malis coerceatis: ut aliquando Deus misereatur et finem det humanis malis et non secundum peccata nostra faciat nobis neque secundum iniquitates nostras retribuat nobis sed quantum distat ortus ab occidente longe faciat a nobis peccata nostra [Psal. 102.10 et 12] et propter honorem nominis sui liberet nos et propitius sit peccatis nostris ne forte dicant gentes "ubi est Deus eorum?" [Psal. 78.9-10]