9/22/2022

res contraconceptiuae et doctrina Catholica

 
de eo quod ecclesiae de rebus contraconceptiuis doctrina infallibilis est disserunt E. Christianus Brugger et Ioannes Finnis philosophiae doctores hic et hic.

9/21/2022

loca scaenica

 
de locis quae I. R. R. Tolcienus uisitauit hic.
 
de uicis ubi incolae modo antiquo uiuunt hic.
 
de paradisis publicis hic.

9/12/2022

aliqua quae in scholis uel de scholis fiunt

 
quomodo nonnulli putent disciplinam mathematicam mutari oportere ostenditur hic et hic. contra talia autem est haec epistola.
 
hic exhibentur litterae in quibus exempli gratia importatur quod hae theses prima quod sexus duo sunt secunda quod appetitus sexualis non heterosexualis prauus est tertia quod mens sana insanae par est quarta quod fides Christiana praeoptanda est quinta quod familiae duos parentes inesse oportet nociuae sunt.

etiam nociuum esse dicitur, ut hic refertur, discipulorum excellentiam honorificare. 
 
alia autem professtrix hic (cf. hic) dixisse refertur "haec sententia quod disputatio intellectualis et rigor quasi intellectualismi columen est ex mundo in quo uiri albi dominabantur orta est." quid igitur?

dux scholarum publicarum Detroitensium hic et hic dixisse refertur cutis coloris theoriam criticam in curriculo adhiberi. etiam hic. quae theoria etiam, ut hic et hic disseritur, in uniuersitatem et, ut hic exhibetur, in religionem infertur. uel eam inferre nonnulli uolunt, ut hic refertur.

in schola hic memorata discipuli monentur ut examinationes et cetera plus quam semel agant. et hic refertur quod in nonnullis scholis discipulorum opera D et F litteris non iam iudicabuntur.    
 
paruuli hic referuntur in societates prauitatis sexualis uocari, et hic narratur quomodo genus sexuale in uniuersitate tractetur. in scholis autem publicis Chicaginiensibus, ut hic refertur, balnea inter sexus non iam distinguentur. etiam quomodo res sexuales paruulis notae fiant hic disseritur et de alloquendis praeceptoribus hic.

ut hic refertur, nonnulli de scholis priuatis et institutione domestica queruntur.

hic femina quae in Sinis reuolutionem culturalem uidit dicit similia in his ciuitatibus foederatis fieri, et hic refertur quomodo inquisitio in parentes fiat. 

duo professores hic argumentantur id quod hodie "diuersitas aequitas inclusio" appellatur regulis ethicis et uniuersitatis scholarium operi contrarium esse.

et hoc:

linguae Anglicae praeceptores hic referuntur dicere quod necesse est litterarum primatui aduersari.
 
ut hic refertur, praeceptor uel praeceptrix (nescio) dicit "oua faciunt non feminae sed ouaria."

Christophorus Rufus hic refert quomodo prauitas sexualis in scholis Portlandensibus exponatur.
 
praeceptor hic refertur in crimine transsexualitatis non fotae fuisse et de ea quasi institutionem pati coactus esse.
 
quid ii qui in Pennsiluaniae ciuitate paruulorum institutioni praesunt de pronominibus iusserint refertur hic.

multa hic referuntur.

in hac ciuitate: hic et hic de indice uocabulorum et sententiarum progressiuistico quem praeceptor in lyceo discipulis dedit.

9/10/2022

digiti


Ioannes Zulsdorfus sacerdos inter alia de digitis hic disserit.

domus mobiles antiquissimae

 
de domibus mobilibus antiquissimis tractatus hic est.

9/09/2022

lingua Aramaica

 
in huius cinematii parte ultima audiri potest id quod aliqui existimant linguam Aramaicam fuisse.

9/07/2022

scholae Californianae

 
ut hic refertur, anno Domini 2021 ex praeceptorum societate Californiana ortum erat colloquium de exploratione quae in parentes qui scholas aperiri uolebant ageretur.8/31/2022

de decalogi parte quinta duae sententiae contrariae

 
sanctus quidem Augustinus Hipponensis de ciuitate Dei 1.21: "quasdam uero exceptiones eadem ipsa diuina fecit auctoritas ut non liceat hominem occidi....ideo nequaquam contra hoc praeceptum fecerunt quo dictum est 'non occides' qui...personam gerentes publicae potestatis secundum eius leges...sceleratos morte punierunt." (cf. catechismum Romanum 3.6.4: "alterum permissum caedis genus est quod ad eos magistratus pertinet quibus data est necis potestas qua ex legum praescripto iudicioque in facinorosos homines animaduertunt et innocentes defendunt.")
 
Georgius Bergolius autem in hoc cinematio: "'non occides' illud praeceptum et ad innocentem et ad sontem pertinet." 
 
ex his autem uiris unus solus uera dixisse existimari potest, atque ego scio utrum existimem.

8/30/2022

sanctus Gregorius papa VII

 
in Caroli Iusti hoc tractatu et Philippi Cambelli hoc dicuntur aliqua quae nondum etiam in libris repperi sed de quibus plus discere cupio.
 
de nomine autem Cambello huius libri pagina 25:
 

 
 
 

sancta Missa

 
duo tractatus memoria digni in eo blogo qui "Rorate caeli" dicitur: hic et hic.

7/20/2022

episcopi Bataui contra Nazistarum consilia

 
abhinc octaginta annos episcopi Bataui epistolam hic memoratam ediderunt.

7/19/2022

uiri et ecclesia occidentalis

 
proponuntur hic multae sententiae de eo quod in ecclesia occidentali iam multa saecula inter laicos uiri quam feminae minus uersantur.

agricolae Bataui

 
referuntur hic ea quae agricolae Bataui faciunt et quae de iis Eua Flardingerbroca dicit. et ab ea re initium faciens Augustus Meratus hic disserit quales mundi rectores sint et qualia eorum consilia sint.

7/18/2022

Aliciola (?) Drummunda de mariti et uxoris aetatibus et uiris uirilibus et rebus contraconceptiuis

 
disserit Aliciola (?) Drummunda hic quidem de aetatis inter maritum et uxorem differentia hic autem de eo quod uiri uiriles feminas errores confiteri cogunt et iis quae nolunt resistunt hic autem contra ea quae conceptionem prohibent.
 
p.s. nescio quid illius quae se "feminam sapientem ueram" appellat praenomen integrum sit, sed de eius cognomine hoc inueni:
 

7/11/2022

in uniuersitate scholarium et magna societate progressiuismus uel ea quae uigilantia dicitur

 
hic Iosephus Mansonius philosophiae doctor qui in uniuersitate scholarium Californiana anthropologiae professor erat profitetur se propterea quod uniuersitas scholarium eo cogitandi uel sentiendi modo nouissimo quae uigilantia dicitur corrupta esset ab ea discessisse.
 
hic Ieremias Dauidides qui in societate Disniana munere fungebatur de collegis progressiuismo uel illi uigilantiae addictis sententias manifestat.

7/07/2022

in sanctae Catharinae Senensis dialogo de Sodomae scelere sententiae


Ioanni Zulsdorfo sacerdoti hic scribenti gratias agens haec uerba quae de Sodomae scelere uel scelere naturae contrario a Deo dicta sancta Catharina Senensis in dialogorum parte 124 refert (Anglice hic) Latine refero: "nam ad hoc mysterium impuritate pleni ueniunt nec solummodo eius impuritatis ad quam per naturae debilis uestrae fragilitatem uos omnes ex natura procliues estis...sed hi miseri non solummodo hanc fragilitatem non refrenant sed peius faciunt; nam illud peccatum naturae contrarium exsecratum agunt et quippe qui intellectus luce obscurata caeci et stulti sunt eum foetorem et miseriam in qua sunt non nouerunt. id autem peccatum mihi qui ueritas suprema et aeterna sum non solummodo foetidum est sed etiam re uera tantopere displicet et tanto odio est ut propter id solum quinque urbes iudicio diuino sepeliuerim quando id iustitia diuina mea ferre non iam poterat. id peccatum, ut dixi, non solummodo mihi displicet sed etiam iis diabolis quos hi miseri dominos fecerunt. non dico iis malitiam displicere propterea quod quicquam boni placeat sed quia eorum natura in origine angelica erat ex qua efficitur ut ii illius peccati ingentis ipsum actum uidere oderint. ii re uera sagittam concupiscentiae ueneno infectam mittunt sed eo quem percusserunt ad ipsum eius peccati actum procedente ex ea causa et eo modo quem dixi discedunt."

7/05/2022

uir debilitatem ostendens et femina

 
Rebecca Barretta hic et Aliciola (?) Drummunda hic disserit quod uir coram femina querens uel flens facit ut ab ea despiciatur.

6/30/2022

contra id quod est paruulos programmatum electronicorum scriptionem docere

 
hic Iosephus Morganus programmatum electronicorum scriptor disserit cur in paruulorum institutione programmatum electronicorum scriptioni alia antehabenda sint, quae sunt problemata soluere et in intimam rem quasi urinari et modo creatiuo cogitare et inter rem factam remque bene factam distinguere et rem bene factam maximi habere et sciendi cupidinem complecti. etiam illam thesin utilitarianisticam quod ars nisi munere fungendi potentiam efficiat adeptu digna non sit spernit.

6/22/2022

qualem uirum femina cupiat

 
ipsae feminae dicunt:
 
hic 0:36-1:24 femina ignota existimat feminas quo minus uir se feminam respicere ostendit eo magis ad eum allici;
 
hic femina ignota indicem nouem rerum quibus a uiro actis excitatur exponit, inter quas res est in litteris electronicis post duos uel tres dies uel uno uerbo solo respondere et etiam nihil respondere;
 
hic nonnullae feminae modis uariis dicunt feminas ad uiros qui non blandiantur sed ipsas posthabeant et negent et dominentur allici;
 
hic 0:00-0:52 femina ignota uirilitatem qua inter alia uir sibi confidat memorat;
 
hic 1:06-1:12 femina fortasse nomine Natalia uel Melinda dicit se qualis uir ipsam sedere et tacere iubeat talem uirum cupere et a tali uiro excitari;
 
hic 0:01-0:05 Melina Goranis dicit "puto omnes puellas quasi id facere, sed puto ita esse propterea quod omnis [puella] paterculum cupit";
 
hic 0:55-1:07 Aliciola (?) Drummunda dicit "nolo maritum meum comitem meum esse. immo uolo eum esse aliquem qui uirilitate excitet, quem admirer...et uolo in eius uita quasi fulcimento esse";
 
hic per totum cinematium Curtinaea Ryana modo sereniore dicit uirum cui ipse sufficit, facetum, qui sibi confidit et ducendi potentiam exhibet, qui clare dicit quid putet cupiatque, qui corpus modo ualido gerit ac praesertim oculorum contactum seruat.

6/13/2022

Ioannes Zulsdorfus sacerdos de Roma et eius ecclesiis


hic de ecclesia sancti Andreae
 
hic de ecclesia sancti Iuonis
 
hic de ecclesia sancti Laurentii
 
hic et hic et hic de ecclesia sanctae Mariae ad martyres
 
hic de ecclesia sanctae Mariae Exquilina

hic de ecclesia sanctae Mariae in Monte Serrato
 
hic de ecclesia sanctae Mariae supra Mineruam
 
hic de ecclesia sanctissimi nominis Iesu

sanctus Valentinus

 
de eo Ioannes Zulsdorfus sacerdos hic disserit.

aqua iuniperea et tonica

 
hic referuntur multa de aqua iuniperea et tonica.
 
hic de eius potionis uocabulo Anglico Ioannes Zulsdorfus sacerdos disserit quid plurale sit.

5/30/2022

quinque sancti

 
anno Domini 1622 uno die Gregorius papa XV, ut hic et hic et in huius libri pagina 340 refertur, definiuit Franciscum Xauerum et Ignatium Loiolam et Isidorum Matritensem et Philippum Nerium et Theresiam Abulensem sanctos esse.

5/18/2022

ecclesia orientalis schismatica


de ecclesia orientali schismatica tractatuum index hic (praesertim hic et hic) et Galfridi Miri philosophiae doctoris hic tractatus.

ipsarum feminarum uerba


in hoc cinematio has sententias feminae loquuntur: quod mores formae posthabentur, quod laudem a uiro acceptam feminae nihili habent, quod actionem uiri amatoriam femina gratam an ingratam iudicat prout ad eum allicitur aut non allicitur.

progressiuismus ad mortem fert

 
ecce, duorum progressiuistarum historia: alter se interficit, altera uult se interfectam.

 


sancta Missa Tridentina

 
hic imposita est haec imago earum litterarum quibus anno 1971 permittum est ut sancta Missa Tridentina in Anglia et Cambria ageretur.
 5/02/2022

sancti Petri Canisii de Sodomae scelere sententiae


quod ab Anna Bernarda hic didici, sanctus Petrus Canisius in summa doctrinae Christianae de Sodomitis disserens dicit "neque tacet scriptura causas quae ad hoc pergraue peccatum Sodomitas impulerunt et alios itidem permouere possunt. sic enim legimus apud Ezechielem 'ecce: haec fuit iniquitas Sodomae sororis tuae: superbia saturitas panis et abundantia et otium ipsius et filiarum eius et manum egeno et pauperi non porrigebant'. huic autem flagitio numquam satis exsecrando sunt obnoxii qui diuinam immo et naturalem legem in Leuitico scriptam uiolare non uerentur. ea sic habet 'cum masculo non commiscearis coitu femineo quia abominato est'." 

4/27/2022

integralismus Catholicus


eum Eduardus Feser philosophiae doctor hic tractat.

4/20/2022

homines Haruardiani ad fidem Catholicam conuersi


hominum ubi baccalaureatum accepi ibi ad fidem Catholicam conuersorum historia.

feminismi secundi historia


Carola Gressa hic feminismi secundi historiam narrat.

feministria quae non omnibus feminis fauet

 
Iulianae Philippidi displicere uidetur femina quae se totam officiis domesticis intendat neque extra domum munere fungatur:
 

 sed nonne oportet feministriam omnibus feminis fauere?

4/14/2022

quid Georgius Benedicti papae XVI scriba de linquendo munere Petrino dixerit


est haec oratio quam Georgius archiepiscopus et Benedicti papae XVI scriba habuit in qua dicit quod Benedictus, qui (e.g. hic) se "ministerio episcopi Romae...renuntiare" dixerat, munus Petrinum "haudquaquam dereliquit. immo munus personale parte collegiali et synodali complendum quasi ministerium commune extendit." et, sicut Ioannes Zulsdorfus sacerdos hic refert, Benedictus ministerio renuntiauit, sed in legis ecclesiasticae Romanae canone 332 disseritur de hoc "ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet." cf. hic et hic.

4/13/2022

meritocratia

 
professor Haruardianus qui hic de meritocratia disserit hic monet quod si uniuersitates optimae in hoc eligendorum discipulorum modo perseuerauerint ut minus quidem quanta ii qui admissionem petunt effecerint potius autem quorum generum ii sint considerent paucis annis non iam fida erit haec sententia quod eae uniuersitates optimos admittant gradibusque donent.

3/07/2022

opera artificiosa quae Napoleo ex Italia cepit

 
disseritur hic in Temporibus Neoeboracensibus anno 2021 mensis Iunii die 9o de iis operibus artificiosis quae Napoleo ex Italia cepit inter quae sunt Laocoon et Nuptiae Canenses (sed non Mona Lisa).

2/22/2022

de Antonio Faucio medicinae doctore quaestio

 
is in his litteris dicit ea quae profutura in qualibus experimentis microbia pestifera potentiora fiunt ex talibus experimentis cognosci et effici possint periculo morbi pandemici maiora esse. quomodo talis uir prudens haberi potest?

2/12/2022

paruuli sine patre

 
hic disseritur quae difficilia paruuli patre absente patiantur.

2/11/2022

Pechini nomen Anglicum

 
hic disseritur quibus nominibus Pechinum Anglice dicatur.

2/10/2022

oculorum color

 
hic tractatur.

conubium et uita caelebs in fide Catholica

 
ad hoc et hoc quae Ioannes Zulsdorfus sacerdos imposuerat respondentes nonnulli sententias memoria dignas scripserunt.

1/28/2022

tractatus memoria digni

 
ei blogo qui Rorate caeli dicitur haec memoria digna nuper imposita sunt: hoc in quo Emmanuelis Kanti philosophia ecclesiae praedicationem affecisse dicitur; hoc in quo sacerdos de sanctae missae noui ordinis uitiis disserit et rhetorice rogat "putasne me post 43 annos sacerdotii umquam ab ullo permissum petiturum ut eam in qua ordinatus sum missam celebrem?"; hoc in quo Petrus Quasneuius philosophiae doctor ostendit ea quae Arthurus Roccus archiepiscopus de sancta missa dicit non simpliciter erronea uel falsa sed rei uerae contraria esse; hoc in quo in eum loquendi modum quo dicitur quod uenia sanctae missae uetustioris fautoribus dari non possit impetus fit; hoc in quo Ricardus Cipolla sacerdos disserit quomodo sancta missa uetustior et noua inter se differant; hoc in quo sancti Irenaei Lugdunensis uita et sententiae exponuntur.

1/18/2022

hamaxostychi elegantissimi


hi hamaxostychi elegantissimi dicuntur: Indianus Pacificus in Australia, Palatium Rotis Impositum in India, Caeruleus in Africa Australi, Africae Gloria, Montium Saxeorum Incola in Canada, Rapidus Orientalis in Asia, Rapidus Veneticus Simplonius in Europa, Scotus Regius in Scotia, Aquila Aurea Rapida in Russia, Magnorum Regum Rapidus in India.

1/17/2022

Alicia Hildebrandensis philosophiae doctrix


de ea quaedam memoria digna hic referuntur.

Matthaeus Sciba

 
Anna Bernarda Matthaei Scibae de sexualitate masculinitate et similibus epistolam hic imposuit.

1/13/2022

de speciei humanae origine liber


de libro nouo in quo huius tractatus auctor speciei humanae originem tractat sententiae hic et hic sunt.

de eadem re autem est tractatus hic et hic et hic.

1/12/2022

feminae contra feminismum

 
in hoc cinematio 2:54-3:43 de eo quod feminae paruulorum educatio quam munus maius opus sit et 9:41-10:30 de feministriis femininitatem spernentibus

in hoc cinematio 1:22-2:20 de moribus uirilibus et 5:53-6:45 de feministriis uxores domesticas uituperantibus ac dicentibus oportere feminas uiris similes esse

in hoc cinematio 1:15-1:56 de feministriis femininitatem spernentibus

in hoc cinematio 6:15-7:16 de eo quod uiris et feminis necesse sit inter se fidere

in hoc cinematio 6:46-7:46 de feministriis et feministis uxores domesticas uituperantibus
 
quas feminas ex cinematiis primo secundo tertio memoro eae feminae plerumque contra feminas feminismi studiosas loqui mihi uidentur sed quam feminam ex cinematio quinto memoro ea femina non solum feminas feminismi studiosas sed etiam uiros feminismi studiosos memorat.

1/01/2022

duo tractatus boni

 
Petrus Quasneuius philosophiae doctor hic exponit quomodo nos Catholici qui Georgium Bergolium in sanctae Missae tractatione uituperamus a Lutheranis papas uituperantibus differamus.

Timotheus Flandrianus hic nos qui sanctam Missam a Pio papa V editam colimus ad fortitudinem exhortatur.

12/31/2021

mercatores

 
illud carmen in Tetride adhibitum.

12/30/2021

fides Christiana in Sinis et Honcongi


hic refertur quomodo partis communisticae Sinensis dux ecclesiam Honcongensem adducere conetur.

12/29/2021

quid socialista nationalisticus de mathematicis putauerit


hoc est quomodo qualis homo genus ethnicum omnibus rebus radici esse existimat talis homo de disciplinis intellectualibus cogitet.
 

 

de sancta Missa tractatus

 
index utilis. etiam Ioannes Zulsdorfus sacerdos hic et hic. et Robertus cardinalis Sara anno 2019 haec dixerat: "nonne uerum est quod formae extraordinariae interdictio uel suspicio non potest qui diabolus suffocationem nostram et mortem spiritalem cupit ab eo diabolo non inspirari?"

12/28/2021

fidem defendere


Michael Theodorides sacerdos hic sententiis Ioannis cardinalis Turrecrematensis (summa de ecclesia 4.1.11) et sancti Roberti cardinalis Bellarmini (de summo pontifice 2.29.7) et Francisci Suarii (de caritate 12.1.2 et de fide 10.6.16) et Prosperi Guerangeri (annus liturgicus: tempus septuagesimale pp. 321-4) et sancti Cyrilli archiepiscopi Alexandrini (epistola 9) utens disserit quomodo Christianos contra duces malos fidem defendere oporteat.

12/15/2021

quo animo Russi erga contagium coroniforme sint

 
animus Russicus, ut hic refertur, meus quoque est.

parens de filia quae se puerum putauerat


mater ignota hic refert quomodo filia se puerum putauerit et ipsa filiam adiuuerit ut filia resipiscat.

12/09/2021

12/08/2021

Gualterus cardinalis Gaspar et idealismus Germanicus

 
Thomas Henricus Starcus professor hic de Gualtero cardinali Gaspare et idealismo Germanico disserit.

Henrici Siri sententiae

 
Henricus Sirus hic de multis rebus disserit.

11/30/2021

conubium et uita caelebs

 
huius tractatus scriptrix dicit "ego ipsa uidi eum animum stomachosum et acrem quo aliquae mulieres in eos uiros caelibes qui recusent ne in matrimonio considant seque in perpetuum addicant sunt....propter nescioquam causam feminae adultae credunt uiris sine inquisitione uel cogitatione exsequendum esse programma suum, ex quo uiri sponte sua uitam caelibem suam derelinquant ut patres familiae fiant idque ita ut nec querantur neque autonomiam desiderent....quippe quae femina autonoma sum quae libertatem meam ceteris rebus cariorem existimo qui uiri non sinunt quemquam decernere quando uel utrum se maritos fieri oporteat eos uiros intellego etiamque magni facio. etsi eae quidem quae consilia patrare prohibentur sortemque peiorem accipiunt sunt feminae."

praedatio nupera

 
praedationis nuperae historia hic est.

11/29/2021

homines in ciuitatibus communisticis nati de his ciuitatibus foederatis disserunt

 
femina quae in Sinis nata nunc in Virginia incolit, ut hic exhibetur, disserit quomodo quae res nouae hac aetate in his ciuitatibus foederatis fiunt eae illis quas ipsa puella in Sinis uidit similes sint.
 
femina quae in Corea septentrionali nata in Vniuersitate Columbiana discipula facta est, ut hic exhibetur, disserit quomodo hae ciuitates foederatae Coreae septentrionali similiter uel peius se habent: "Americam ita differre arbitrata eram et simpliciter [ei] quod in Corea sepentrionali uideram tantam similitudinem uidi et de hac re publica angi incipiebam" "[quidam quales condiscipuli Columbiani sunt] in abalienandae omnis libertatis studio animum consumunt" "quo hinc imus?....rei publicae nostrae tempus futurum tam miserum est quam Coreae septentrionalis nisi nunc ipsum consurgemus."

uir qui a Romania in has ciuitates foederatas se transtulit hic refertur de communismo sic locutus esse: "communismo fauere, consideratis rebus praeteritis et omnibus iis quae per annos litteris mandata sunt, triste est, re uera triste est. annus 2021 in ciuitatibus foederatis Americae est, et inter nos sunt Americani communismo fauentes, quod re uera obstupendum est....quos uiginti fere et quattuor annos in Romania incolui, iis annis ne unum quidem hominem de communismo laudatiua dicentem audiui."

10/19/2021

lingua Latina in sancta Missa et aliter


Petrus Quasneuius philosophiae doctor hic praecipue disserit cur in sancta Missa litteras sacras Latine legi oporteat sed etiam alia de lingua Latina memorat. rem praecipuam tractans haec duo quaerenda proponit: primum, quid sit causa finalis litterarum sacrarum in sancta Missa legendarum; secundum, quomodo ad lectiones Latinas accessus fieri possit. lectionum causam finalem dicit multiplicem esse: non solum didascalicam sed etiam doxologicam et latreuticam ita ut eae non solum ad nos sed etiam ad Deum dirigantur. etiam "certe nobis paruum non est quae uerba plerique ecclesiae dimidii Latini uel occidentalis homines sancti per omnia saecula in labiis habuerunt eadem ipsa uerba recitare et canere. haec sunt uerba unitatis diachronicae et harmoniae resonantis et potentiae reuelatoriae." ut lectiones Latinae autem intellegantur adhiberi possunt missalia sed "possumus et debemus etiam communi consilio operam conferre ut omnes Catholici et paruuli et adulti linguam Latinam doceantur."

10/18/2021

Ioannis Zulsdorfi sacerdotis sententiae memoria dignae


"quos mundos Deus creare poterat ex omnibus iis mundis creauit hunc in quem nos ut in actu essemus ipso tempore unice idoneo ipsa instrumenta unice idonea dans uocauit ut Eius consilii supremi et diuini partem paruam nostram ageremus. si nos habitui uitae nostro sicut is hic et nunc est...dediderimus Deus quibus gratiis actualibus ad partem nostram in Eius oeconomia salutari agendam indigemus eas omnes nobis dabit. a Deo uocatum esse ut his temporibus difficilibus uiuamus honori est. nam NOS sumus turma quam Is in ea quae hic et nunc in animo habet congregauit. fidelitas quidem et eorum quae Is uult studium maiores quam si nobis uiae leues essent gratias conferent." (hic anno 2021 mensis Septembris die uicesimo primo)

10/12/2021

Zeldaidis carmina


carmen principale hic et hic (4:35-6:18) et hic et hic est.

labyrinthi carmen hic est.

labyrinthi carmen et carmen principale hic sunt.

ludi primi carmen finale hic est.

ludi secundi carmen initiale hic est.

palatii carmen hic est. 

piscis uentosi carmen hic et hic et hic est.

Zeldae carmen soporiferum hic et hic et hic et hic et hic et hic et hic est.

mundi tenebrosi carmen hic et hic est.

uallis Gerudonicae carmen hic est.

10/07/2021

"Ligulae Chrononicae" ludi electronici carmina

 
anni 600 carmen a Phoenice Arco Angelo hic et a tetrade fidicina hic et a Columbio Robertulio hic et technoice hic est. 
 
contra Lauum pugnae partis secundae carmen hic est. 
 
magice obseratae ianuae carmen a Columbio Robertulio hic et a tetrade fidicina hic et a Ponto Hultigreno hic est. 
 
regni Zelii carmen clauicinio eminente hic et a Zidano Tribali hic et a Columbio Robertulio hic et uiolino solo hic et tintinnabulo eminente hic et a tetrade fidicina hic et annorum 1981-1990 modo hic et eodem genere hic et a Ponto Hultigreno hic est. 
 
Schalae carmen a Columbio Robertulio hic et fidibus tintinnabuloque eminentibus hic et a Phoenice Arco Angelo hic et a Ponto Hultigreno hic est.
 
carmen principale a Ponto Hultigreno hic et a tetrade fidicina hic est.

uaria cinematia


in hoc cinematio fautores partis sinistrae politicae a processione eucharistica fugere uidentur.

"fugit impius nemine persequente;
iustus autem quasi leo confidens" (liber prouerbiorum 28.1)

in hoc cinematio autem homo qui in politia munere fungi dicitur de uaccinis disserit.

in hoc cinematio autem legislatrix progressiua auditur dicens se integumentum faciale gerere propter nil aliud quam quod alterius partis politicae fautor se sequatur.

ut hic inueni, Antonius Faucius hic praesertim 17:16-44 de integumentis facialibus disserit.

mirabile est hoc praesertim 0:00-1:29 et hoc praesertim 3:09-35.

partes politicae

 
professor Columbianus hic scribit "ex hoc quod in parte politica es sequitur interdum faciendi eius quod parti politicae optimum est necessitas etsi non toto animo consentis" qua sententia uix ulla alia rem publicam et mentem humanam facilius celerius grauius corrumpat.

9/27/2021

oppidum mirabile


ut hic refertur, Hobartum ciuitatis Noueboracensis multa bibliopolia habet.

9/21/2021

is qui Franciscus papa appellatur et lingua Latina


Bonifatius in eo blogo qui "Vna Sancta Catholica" dicitur hic de iis quae hic relata Georgius Bergolius de lingua Latina dixit disserit praesertim quod ea ex utilitarianismo oriuntur atque et legi ecclesiasticae et Ioannis papae XXIII sententiis contraria sunt.

9/15/2021

Ioannes Miltonius et poetae Romantici


Eleonora Burga Nicolais hic multas de Ioanne Miltonio et poetis Romanticis theses exhibet praesertim quod poeta Romanticus ut ea quae subiit et animi motus exprimat uincula philosophiae moralis et cultus diuini exuit etiam adeo ut dilectione contempta ad gloriose exprimendum se animum intendat, qua ex causa necesse est euenire ut Romanticismus has Satanae in "Paradiso amisso" loquentis sententias comprehendat:
 
"ualete, arua felicia,
ubi gaudium in perpetuum incolit. auete horribilia, aue
munde inferne, et tu, Tartare profundissime,
accipe possessorem tui nouum, eum qui fero
mentem quae nec loco nec tempore mutetur.
nam mens locus suus est et in se
Paradisum ex Tartaro Tartarum ex Paradiso fabricare potest."
 
quibus sententiis poetae Romantici senserunt se ad agendum uocari. illis uersibus exponitur consilium aestheticum cui ex poetis Romanticis atrocissimi se dediderunt ut hominem per se efficere posse adseuerarent ut res ex iis quae is subiit et eius cupidine deductae in actu sint.

9/14/2021

philosophus atheisticus de sancta Missa

 
Michael Hunfridus hic Francice et hic in eo blogo qui "Rorate caeli" appellatur Anglice redditus de Missa Pii papae V disserit praesertim quod "Missa Latina est cultus nostri aetatis genealogicae patrimonium. in progressu temporali et spiritali a rituum et celebrationum et precum stirpe longa et sacra deducta est, quae omnia quasi in crystallo stabilita sunt in forma quae actionem omnigenam offert, quae Gesamtkunstwerk dicitur, ut id uocabulum a philosophia aesthetica Germanica et Romantica deductum adhibeatur. iis qui in Deum credunt Missa Latina quando cum ea Missa quae ad id cinema quod 'Vita est flumen longum et quietum' appellatur pertinet et Francisco papae placere uidetur comparatur sic se habet ut basilica Romana sancto Augustino contemporanea quando cum aula quae in Albertiuilla ubi sacrum et transcendentiam frustra quaeramus in insularum ordine ad multos usus aedificata est comparatur."

9/13/2021

praeceptor litterarum optimus


Cicero Brussius philosophiae doctor de praeceptore litterarum optimo hic disserit praesertim quod talis praeceptor opera poetica per pulchritudinem ad sapientiam quasi uiam esse existimans sic ea discipulis exhibet.

9/06/2021

quis schismaticus sit

 
sicut apud Annam Bernardam inueni:
 
"neque erit schismaticus qui negat pontifici subiectionem quia probabiliter dubitat de eius electione legitima uel de eius potestate" (Ioannes de Lugo, Disputationes scholasticae et morales de uirtute fidei diuinae 25.3)
 
sententiae autem primae ab Anna impositae textum Latinum in interreti non inueni, sed hoc eius sententiae secundae simile inueni:
 
"inter schismaticos proprie dictos non numerari...recusantes oboedire papae quia nimis dura imperat uel quia electio illius est dubia uel quia non uidetur esse dominus temporalis alicuius prouinciae" (Remigius Maschat a sancto Erasmo, Institutiones canonicae 5.8)